Neidio i'r prif gynnwy

Y Bwrdd Iechyd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yw enw gweithredol Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Aneurin Bevan. Sefydlwyd y Bwrdd Iechyd ar y 1af o Hydref 2009 ac mae'n cynnwys ardaloedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen a De Powys.

Mae'r Bwrdd Iechyd yn cyflogi dros 14,000 o staff, ac mae dwy ran o dair ohonynt yn ymwneud â gofal uniongyrchol i gleifion. Mae mwy na 250 o Feddygon Ymgynghorol mewn cyfanswm o dros 1000 o Feddygon Ysbyty a Meddyg Teulu, 6,000 o Nyrsys, Bydwragedd, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol Iechyd a Gweithwyr Cymunedol.

Arweinir y Bwrdd Iechyd gan y Gadeirydd, Cyfarwyddwyr Anweithredol, y Prif Weithredwr a Chyfarwyddwyr Gweithredol eraill. Cefnogir y Bwrdd gan yr Uwch Dîm Rheoli.