Neidio i'r prif gynnwy

Cwestiynau ac Atebion Sesiwn Holi ac Ateb Fyw

Oherwydd Pandemig Covid-19, gwnaethom archwilio ffyrdd newydd o ymgysylltu â chymunedau Gwent a'u hysbysu, a llwyddom i ddechrau cynnal sesiynau Holi ac Ateb byw ar dudalen Facebook y Bwrdd Iechyd. Mae pob sesiwn wedi'i seilio ar bwnc gwahanol, ac wedi caniatáu i'r cymunedau rydyn ni'n eu gwasanaethu ryngweithio'n rhithwir gyda'n Clinigwyr Arbenigol.

Gallwch weld y cwestiynau a atebwyd ym mhob un o'r sesiynau hyn isod.

Mae pob un o'r Sesiynau Holi ac Ateb hyn hefyd ar gael i'w gwylio'n ôl ar ein tudalen Facebook.