Neidio i'r prif gynnwy

Ail Ddos AstraZeneca yn hwyr?

Os cawsoch dos cyntaf o'ch brechlyn AstraZeneca mewn Ganolfan Brechu Torfol rhwng 04/01/2021 a 31/01/2021 ac nad ydych eto wedi derbyn llythyr yn rhoi gwybod i chi o'ch hapwyntiad ail dos, cwblhewch y ffurflen isod.

Ar ôl i ni dderbyn y wybodaeth hon, byddwn yn gwirio yn erbyn ein cofnodion ac yn cysylltu â chi â'r manylion ar gyfer eich hapwyntiad ail ddos.

Peidiwch â chysylltu â ni eto os cawsoch eich dos cyntaf ar ôl 31/01/2021- byddwn yn ysgrifennu atoch unwaith mae'n bryd i chi gael eich ail ddos. Os cawsoch eich dos cyntaf o AstraZeneca yn eich Meddygfa Teulu, byddant yn cysylltu â chi i drefnu eich ail ddos.