Neidio i'r prif gynnwy

Ail Ddos Pfizer yn hwyr?

Os cawsoch dos cyntaf eich brechlyn Pfizer rhwng dyddiadau 04/01/2021 a 31/03/2021 ac nad ydych eto wedi derbyn llythyr yn eich hysbysu o'ch hapwyntiad ail dos, cwblhewch y ffurflen isod.

Ar ôl i ni dderbyn y wybodaeth hon, byddwn yn adolygu ein cofnodion ac yn cysylltu â chi â'r manylion ar gyfer eich apwyntiad ail ddos.

Peidiwch â chysylltu â ni os cawsoch eich dos cyntaf Pfizer ar ôl 31/03/21- byddwn yn ysgrifennu atoch unwaith mae'n bryd i chi gael eich ail ddos.