Neidio i'r prif gynnwy

Heb Cael Brechiad Eto?

Os ydych yn 18 oed neu'n hŷn, rhowch wybod i ni os nad ydych wedi derbyn eich gwahoddiad i frechiad COVID-19 trwy lenwi'r ffurflen isod.

Trwy lenwi a chyflwyno'r ffurflen hon, rydych chi'n rhoi caniatâd i'r wybodaeth rydych chi wedi'i darparu gael ei rhannu trwy e-bost y GIG gyda'n tîm trefnu COVID-19.

Nodwch- Dylai'r manylion a roddir isod fod ar gyfer y person sydd heb dderbyn wahoddiad. Os ydych yn llenwi'r ffurflen ar ran rhywun arall, bydd gofyn i chi roi manylion y person hwnnw i ni, yn ogystal â'ch manylion eich hun.