Neidio i'r prif gynnwy

Heb ei frechu eto?

Os ydych chi'n 16 oed neu'n hŷn a heb gael eich brechlyn COVID-19 cyntaf eto, cysylltwch â'n canolfan archebu ar 0300 3031373 i drefnu apwyntiad neu gallwch alw heibio unrhyw un o'r clinigau brechu a restrir isod.

Os ydych chi'n 16 oed neu'n hŷn a chawsoch eich brechlyn cyntaf o leiaf 8 wythnos yn ôl, cysylltwch â'n canolfan archebu ar 0300 3031373 i drefnu apwyntiad neu gallwch alw heibio unrhyw un o'r clinigau brechu a restrir isod.

 

Gallwch nawr alw heibio unrhyw un o'n clinigau brechu i gael eich brechlyn.  

Ceir manylion ein clinigau arfaethedig isod:

 

Dydd Mawrth 7 Medi - 9:00 - 16:00 (Clinig Pfizer)

Canolfan Hamdden Pontllanfraith, Ffordd Coed Cae Ddu, Pontllanfraith, Coed-duon NP12 2DA 

 

Dydd Mercher 8 Medi - 9:00 - 16:00(Clinig Pfizer)

Canolfan Hamdden Pontllanfraith, Ffordd Coed Cae Ddu, Pontllanfraith, Coed-duon NP12 2DA 

 

Dydd Iau 9 Medi - 9:00 - 16:00 (Clinig Pfizer)

Stadiwm Cwmbrân, Ffordd Henllys, Cwmbrân NP44 3YS

 

Dydd Gwener 10 Medi - 9:00 - 14:00 (Clinig Pfizer)

Swyddfeydd Cyffredinol Blaenau Gwent, Ffordd y Gwaith Dur, Glynebwy NP23 6AA

 

Dydd Sadwrn 11 Medi - 9:00 - 16:00 (Clinig Pfizer)

Canolfan Hamdden Casnewydd, 1 Canolfan Ffordd y Brenin, Casnewydd NP20 1UH

 

Dydd Sul 12 Medi - 11:00 - 15:00 (Clinig Pfizer)

Canolfan Mileniwm Pil, Gerddi Courtybella, Casnewydd, NP20 2GH

 

Dydd Llun 13 Medi - 9:00 - 16:00 (Clinig Pfizer ac ail ddos AstraZeneca)

Stadiwm Cwmbrân, Ffordd Henllys, Cwmbrân NP44 3YS

 

Dydd Mawrth 14 Medi - 9:00 - 16:00 (Clinig Pfizer ac ail ddos AstraZeneca)

Stadiwm Cwmbrân, Ffordd Henllys, Cwmbrân NP44 3YS

 

Dydd Mercher 15 Medi

9:00 - 16:00 Swyddfeydd Gyffredinol Blaenau Gwent, Heol Gweithfeydd Dur, Glyn Ebwy, NP23 6AA (Clinig Pfizer ac ail ddos AstraZeneca)

10:00 - 15:00 Coleg Nash, Campws Casnewydd, Heol Nash, Casnewydd NP19 4TS (Clinig Pfizer)

 

Dydd Iau 16 Medi - 9:00 - 16:00 (Clinig Pfizer ac ail ddos AstraZeneca)

Canolfan Hamdden Pontllanffraith, Heol Coed Cau Ddu, Pontllanffraith, NP12 2DA

 

Dydd Gwener 17 Medi

9:00 - 16:00 Canolfan Hamdden Casnewydd, 1 Canolfan Kingsway, Casnewydd NP20 1UH (Clinig Pfizer ac ail ddos AstraZeneca)

10:00 - 15:00 Coleg Crosskeys, Heol Risga, Crosskeys, NP11 7ZA (Clinig Pfizer)

 

Dydd Sadwrn 18 Medi - 9:00 - 16:00 (Clinig Pfizer ac ail ddos AstraZeneca)

Canolfan Hamdden Casnewydd, 1 Canolfan Kingsway, Casnewydd NP20 1UH

 

Dydd Llun 27 Medi (Bws Wallich, Clinig Pfizer)

10:00 - 15:00 Maes Parcio'r Gweithfeydd Haearn, Blaenafon, NP4 9RL

 

Dydd Gwener 1 Hydref (Clinig Pfizer)

9:00 - 17:00 Canolfan Cymunedol Ringland, 282 Cylch Ringland, Casnewydd, NP19 9PS

 

Dydd Sadwrn 9 Hydref (Clinig Pfizer)

10:00 - 15:00 Ysgol Uwchradd Abertyleri, Strŷd Alma, Abertyleri, NP13 1YL