Neidio i'r prif gynnwy

Myfyriwr yn byw yng Ngwent?

Os ydych chi'n fyfyriwr sy'n byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ond nad ydych wedi'ch cofrestru gyda Meddyg Teulu lleol, gallwch dderbyn eich brechlyn yn un o'n Canolfannau Brechu Torfol trwy lenwi'r ffurflen isod.

Rhaid i chi lenwi'r ffurflen gan ddefnyddio'ch cyfeiriad myfyriwr cyfredol yn ardal Gwent.

Mae brechiadau ar gael trwy apwyntiad yn unig. Mae mwy o wybodaeth am frechiadau COVID-19 yn Gwent ar gael o'n tudalen frechlyn COVID-19.

Trwy lenwi a chyflwyno'r ffurflen hon, rydych chi'n rhoi caniatâd i'r wybodaeth rydych chi wedi'i darparu gael ei rhannu trwy e-bost y GIG gyda'n tîm trefnu COVID-19.

Sylwch, dylai'r manylion a roddir isod fod ar gyfer y person nad yw wedi derbyn ei frechiad. Os ydych chi'n llenwi'r ffurflen ar ran rhywun arall, bydd gofyn i chi roi manylion yr unigolyn hwnnw i ni, yn ogystal â'ch rhai chi.