Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd Menywod

Dysgwch fwy am..

Ganser yr Ofari     Endometriosis     Anymataliaeth / Llawr Pelfis    Canser y Fron     Menopôs

Cwrdd â'r Tîm     Sgrinio Serfigol     Uned Triniaeth Ddydd Iechyd Menywod

 

Canser yr Ofari

 

Mae canser yr ofari yn effeithio'n bennaf ar fenywod sydd wedi bod drwy'r menopos (dros 50 oed fel arfer), ond gall weithiau effeithio ar fenywod iau. Gall hefyd effeithio ar ddynion traws, a phobl a neilltuwyd i fenywod adeg eu geni.


Symptomau Canser yr Ofari

Mae symptomau cyffredin canser yr ofari yn cynnwys:

  • bol wedi chwyddo'n gyson
  • poen yn eich ardal bol neu pelfis
  • teimlo'n llawn yn gyflym wrth fwyta
  • angen troethi'n amlach nag arfer

Nid yw'r symptomau bob amser yn hawdd eu hadnabod oherwydd eu bod yn debyg i rai cyflyrau mwy cyffredin, megis syndrom coluddyn llidus (IBS).

 

 

 

 

 

 

 

 

Endometriosis

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anymataliaeth / Llawr Pelfis

 

 
 

 

 

Canser y Fron

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y wynebau wrth wraidd Iechyd Menywod..

 

 

 

 

 

 

Menopôs

 
 
 

 

 
 

 

 

Sgrinio Serfigol