Neidio i'r prif gynnwy

Gallwn Ei Wneud

Gellir cyflawni'r Uchelgais

Mae yna lawer o ddylanwadau eang ar iechyd a lles y boblogaeth.
 
Mae deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 yn rhoi cyfle i ddatblygu dull hirdymor, integredig a chydweithredol newydd o atal afiechyd a hyrwyddo lles.
 
Mae Adeiladu Gwent Iachach yn nodi dull seiliedig ar dystiolaeth o gyflawni'r uchelgais o dan y tair thema:
 
  • Cartrefi, lleoedd a mannau iach
  • Cymunedau iach, a
  • Gwasanaethau hybu iechyd