Neidio i'r prif gynnwy

Yr Uchelgais i Gwent

Yn 2030 mae'r lleoedd lle'r ydym yn byw, gweithio, dysgu a chwarae yn ei gwneud hi'n haws i bobl yn ein cymunedau fyw bywydau iach, cyflawn.

Mae ein plant a'n pobl ifanc i gyd yn byw mewn amgylcheddau di-fwg ac yn ystyried peidio ag ysmygu fel y norm. Mae mwy o'n plant a'n pobl ifanc yn byw mewn amgylchedd sy'n cefnogi bod yn bwysau iach.

Mae gennym gymunedau bywiog, cysylltiedig â phobl sy'n well ganddynt gerdded a beicio ar gyfer teithiau lleol. Mae teuluoedd a phlant yn weithgar yn ein mannau agored a rennir ac yn cael y gorau o'n hamgylchedd naturiol toreithiog.

Rydym yn byw, dysgu a gweithio mewn cymunedau gwydn cryf a chefnogol i'w gilydd - go iawn a rhithwir.

Rydym yn cymryd camau ar y cyd i wella lles meddyliol oherwydd ein bod yn deall nad oes iechyd heb iechyd meddwl da.

Mae'r holl bartneriaid yn canolbwyntio eu hymdrechion ar y cyd ar y prif bethau sy'n creu mwy o degwch, ac rydym yn dechrau gweld mwy o degwch yn y penderfynyddion iechyd.

Mae Creu Gwent Iachach wrth wraidd yr hyn yr ydym i gyd yn ei wneud.