Neidio i'r prif gynnwy

eich rhoi CHI'n gyntaf y gaeaf hwn

Mae'r Gaeaf yma- boreau tywyll a dyddiau byr; mae iâ, eira a gwyntoedd oerllyd yn golygu ein bod ni i gyd mewn perygl o fod angen ychydig o ofal ychwanegol, felly rydyn ni'n eich rhoi chi'n gyntaf y Gaeaf hwn, i sicrhau eich bod chi - p'un a ydych chi'n ddefnyddiwr gwasanaeth iechyd neu'n aelod o staff- yng nghanol popeth a wnawn fel eich bod yn cadw'n ddiogel, yn iach ac yn derbyn gofal da.

Rydyn ni am sicrhau bod gennych chi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i'ch helpu chi a'ch anwyliaid i fynd trwy'r Gaeaf yn ddiogel ac yn gyffyrddus, a'ch helpu chi i ddewis y gwasanaeth iechyd iawn i chi os bydd ei angen arnoch chi.

Waeth pa mor hen ydych chi, mae pawb yn fwy agored i annwyd, ffliw a heintiau yn y Gaeaf. Gall tywydd oer eich dal allan, yn enwedig os ydych chi'n berson hŷn neu os oes gennych gyflwr iechyd tymor hir, fel asthma, clefyd y siwgr neu gyflwr ar y galon.

Felly rydyn ni'n eich rhoi chi'n gyntaf i'ch helpu chi i baratoi ar gyfer tymor y Gaeaf. Nid yw byth yn rhy gynnar. Peidiwch â chael eich dal allan.