Neidio i'r prif gynnwy

Anableddau Dysgu

Os oes gennych chi anabledd dysgu, efallai y byddwch chi eisiau help gennym ni.

Pwy ydyn ni?

Rydyn ni'n bobl sy'n gweithio i'r Gwasanaeth Iechyd.

Yn ein timau mae gennym ni:
  • Nyrsys
  • Therapyddion Galwedigaethol
  • Seiciatryddion
  • Seicolegwyr

Gallwn hefyd ofyn i bobl eraill eich helpu chi.

Mae'r rhain yn:
  • Deintyddion
  • Deietegwyr
  • Ffisiotherapyddion
  • Therapyddion Celf a Cherddoriaeth
  • Therapyddion Lleferydd ac Iaith
  • Gweithwyr Cymdeithasol
 
Dewch o hyd i'ch Tîm Anabledd Dysgu Cymunedol lleol

Blaenau Gwent
Canolfan y Bont
Pont Ffowndri
Abertyleri
Gwent

NP13 1BG

Ffôn: 01495 354666

Caerffili
Uned 1
Parc Busnes Safle 'Woodfield'
Ffordd Penmaen
Ffordd Woodfield
Coed Duon
Gwent
NP12 2DG

Ffôn: 01495 235532

Sir Fynwy
Neuadd Sir Fynwy
Bloc E.
Y Rhadyr
Brynbuga
Sir Fynwy
NP15 1GA

Ffôn: 01873 735412

Casnewydd
Lefel 1, Adain y Dwyrain
Canolfan Ddinesig
Casnewydd
NP20 4UR

Ffôn: 01633 238656

Torfaen
Canolfan Fusnes Torfaen
Ffordd Panteg
Tafarn Newydd
Pont-y-pŵl NP4 0LS

Ffôn: 01633 624101