Neidio i'r prif gynnwy

Ymwybyddiaeth Ofalgar a CBT

 

Beth yw Ymwybyddiaeth Ofalgar?

Fel bodau dynol, rydyn ni'n treulio llawer o amser yn deor ar y gorffennol neu'n poeni am y dyfodol. Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn ffordd o roi sylw i, a gweld yn glir beth bynnag sy'n digwydd yn ein bywydau ar hyn o bryd, gan ein helpu i ymateb i bwysau bywyd mewn modd tawelach sydd o fudd i'n calon, ein pen a'n corff. Er ei bod yn bosibl bod gwreiddiau Ymwybyddiaeth Ofalgar yn y gorffennol, mae buddion ymwybyddiaeth ofalgar a myfyrdod bellach yn gymharol brif ffrwd ac mae'r gymuned wyddonol wedi canfod data sy'n cydberthyn yn bositif ymwybyddiaeth ofalgar a myfyrdod â lleihau straen (Mindfulnet.org)
 
Dyma rai dolenni i rai apiau Ymwybyddiaeth Ofalgar poblogaidd:
 
 • Headspace : 'Headspace' yw fyfyrdod wedi'i wneud yn syml. Dysgwch ar-lein, pan fyddwch chi eisiau, ble bynnag yr ydych chi, mewn dim ond 10 munud y dydd.
 • Smiling Mind : Sefydliad dielw yw 'Smiling Mind' sy'n gweithio i wneud myfyrdod ymwybyddiaeth ofalgar yn hygyrch i bawb.
 • Mindfulness Daily : Mae bod yn ystyriol yn aml yn anodd ei gyrraedd pan mae ei angen arnom fwyaf. Mae' Mindfulness Daily' yn eich helpu i adeiladu ymarfer gyda dim ond ychydig funudau yn cael ei daenu trwy gydol eich diwrnod prysur.

 

Beth yw CBT?

Dangoswyd bod Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT) yn helpu i drin ystod eang o gyflyrau iechyd emosiynol a chorfforol mewn oedolion, pobl ifanc a phlant. Mae CBT yn edrych ar sut rydyn ni'n meddwl am sefyllfa a sut mae hyn yn effeithio ar y ffordd rydyn ni'n gweithredu. Yn ei dro gall ein gweithredoedd effeithio ar sut rydyn ni'n meddwl ac yn teimlo. Mae CBT yn ffordd o newid ymddygiadau, a / neu batrymau meddwl.

 

Beth all CBT helpu gyda?

Argymhellir CBT wrth drin yr amodau canlynol:
 • anhwylderau pryder (gan gynnwys panig)
 • iselder
 • straen
 • blinder cronig
 • anawsterau ymddygiad
 • anhwylderau pryder mewn plant
 • poen cronig
 • symptomau corfforol heb ddiagnosis meddygol
 • anawsterau cysgu
 • rheoli dicter

 

Dolenni i wefannau CBT ar-lein