600fed Claf Wedi Gwella o Coronafeirws

Dydd Mercher 27ain o Fai 2020

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod ein 600fed claf wedi gwella o Coronafeirws! Mae hyn yn golygu bod 600 o'n cleifion Coronafeirws bellach wedi gwella digon i adael ein Hysbytai yng Ngwent a mynd adref at eu teuluoedd.

Helpwch ni i ddathlu'r llwyddiant arbennig hon, sy'n dod â gobaith yn y frwydr yn erbyn y firws hwn, trwy barhau i aros adref ac achub bywydau.