Canolfan Profi Coronafeirws 'Galw Heibio' Casnewydd

Dydd Gwener 25ain Medi

 

Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn agor Canolfan Profi Coronafeirws 'Galw Heibio' yn Rodney Parade, Giât Coffa ar Ddydd Llun 28 Medi 2020.

Rodney Parade, Giât Goffa - Ar gyffordd Ffordd Grafton a Heol Rodney - NP19 0UU

 

Agoriad: Dydd Llun 28 Medi - ymlaen

Oriau agor: 10am-5pm bob dydd

 

Ar gyfer preswylwyr Casnewydd sydd â symptomau Coronafeirws.

 

Apwyntiad yn unig. Ffoniwch 0300 30 31 222 rhwng 8am-6pm.

 

  • Dewch â ID a phrawf o gyfeiriad.

 

  • Gellir cyrraedd ar droed neu ar feic wythio. Peidiwch â gyrru i brawf 'Galw Heibio'.
    • Gallwch barhau i drefnu prawf trwy 119 neu ar-lein ar gyfer prawf 'Gyrru Heibio' yn Rodney Parade.

 

  • Gwisgwch orchudd wyneb ar eich ffordd yn ôl ac ymlaen i'ch prawf.

 

  • Cofiwch cynnal Pellter Cymdeithasol wrth aros am brawf.

 

  • Peidiwch ag ymweld â siopau neu leoedd eraill ar y ffordd i'ch prawf neu oddi yno.

 

  • Sicrhewch fod gennych gôt neu ymbarél, nid yw'r man aros ar y wefan hon wedi'i orchuddio.

 

  • Rhaid i chi a'ch cartref aros gartref nes i chi dderbyn canlyniad eich prawf.