Cefnogi Gofalwyr Ifanc/ Oedolion Ifanc

Mae'r Ymddiriedolaeth Gofalwyr wedi cynnal un o'r arolygon mwyaf o Ofalwyr Ifanc yng Nghymru sy'n rhoi mewnwelediad cyntaf pwerus i'r modd y mae Pandemig Covid-19 wedi ychwanegu at y pwysau yr oedd gofalwyr ifanc eisoes yn eu hwynebu. Cymerodd 366 o bobl ifanc anhygoel â chyfrifoldebau gofalu ran.

Mae canlyniadau'r arolwg yn dangos cynnydd sylweddol yn yr amser a dreulir ar ofalu ac yn paentio darlun o ofalwyr sy'n oedolion ifanc/ yn ifanc sy'n teimlo dan straen cynyddol, wedi'u hynysu a'u gorlethu gan y pwysau y maent yn eu hwynebu. Yn fwyaf nodedig, mae'n amlwg bod llawer eisiau ac angen cefnogaeth well i reoli eu hiechyd meddwl sy'n gwaethygu ac i gael seibiant o'u cyfrifoldebau gofalu.

Mae'r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn gofyn i gynifer o bobl a sefydliadau â phosibl ddangos eu cydsafiad â gofalwyr oedolion ifanc ac ifanc a'u cefnogaeth iddynt trwy rannu'r ddelwedd isod ar Gyfryngau Cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnod #CefnogaethNidCydymdeimlad

 

 

Mae mwy o wybodaeth am ofalwyr ar dudalen Gofalwyr y Bwrdd Iechyd.