Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

12/08/20
Gwaith ar y gweill ar Ganolfan Gofal Sylfaenol Llanbradach newydd

Mae gwaith ar y gweill ar y Ganolfan Gofal Sylfaenol newydd gwerth £3m yn Llanbradach. Dechreuodd y gwaith ym mis Mawrth 2020 a disgwylir i'r adeilad newydd gael ei gwblhau yng Ngwanwyn 2021.

14/08/20
Cynllun Gwarchod Llywodraeth Cymru wedi'i oedi

Mae Llywodraeth Cymru yn oedi'r cynllun gwarchod yng Nghymru ar Ddydd Sul 16 Awst 2020.

12/08/20
Hwb Gymorth 'Ar Ôl COVID'

Mae Asthma UK a Sefydliad Ysgyfaint Prydain wedi ymuno i greu hwb gymorth ar ôl-COVID.

10/08/20
Camau i Ddarganfod
05/08/20
Ymgyrch Ymwybyddiaeth Pellter

Rydym yn falch ein bod yn cefnogi'r ymgyrch Ymwybyddiaeth Pellter.

05/08/20
Cyn Gleifion ICU Covid-19 yn dweud 'Diolch' wrth Staff y Bwrdd Iechyd

Yn y fideo twymgalon hwn, a ffilmiwyd gan un o'n Ymgynghorwyr Gofal Dwys ein hunain, Dr Nick Mason, cyn-gleifion Covid-19, a dderbyniodd driniaeth yn Uned Gofal Dwys y Bwrdd Iechyd, yn mynegi eu diolch a'u gwerthfawrogiad diffuant i'r staff a oedd yn gofalu ar eu cyfer trwy gydol eu cyfnod yn yr ysbyty.

04/08/20
Profi, Olrhain a Diogelu ar draws Gwent