Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

18/10/22
Adran Achosion Brys yn Ysbyty Athrofaol y Faenor Dan Bwysau Difrifol

Yr wythnos hon, mae ysbytai ar draws y DU yn adrodd am bwysau eithafol yn eu Hadrannau Achosion Brys (EDs) - ac nid yw'r sefyllfa yng Ngwent yn wahanol...

27/10/22
Uned y Fron Ysbyty Ystrad Fawr - Cau'r brif fynedfa

Bydd y brif fynedfa i faes parcio Ysbyty Ystrad Fawr ar gau am 5 diwrnod o ddydd Llun 31 Hydref.

20/10/22
Diwrnod Osteoporosis y Byd- Dydd Iau 20 Hydref 2022

Nod Diwrnod Osteoporosis y Byd yw codi ymwybyddiaeth o osteoporosis ac iechyd esgyrn.

21/10/22
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn Ennill Gwobr GIG Cymru

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn dathlu heddiw (dydd Gwener 21 Hydref) ar ôl ennill gwobr yng Ngwobrau GIG Cymru 2022.

20/10/22
Byw Bywyd Bydwraig

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa mewn Bydwreigiaeth a gwneud cais i brifysgol?

17/10/22
Llinellau Ffôn Iechyd Rhywiol Ar Gau o 12.30pm Dydd Mawrth 18 Hydref

Oherwydd Hyfforddiant Staff bydd y Llinellau Ffôn Iechyd Rhywiol ar gau brynhawn dydd Mawrth 18 Hydref o 12.30pm .

14/10/22
Gwybod Ble i Gael Help gyda Salwch y Penwythnos Hwn

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, rydym wedi gweld cynnydd mewn cleifion sâl (nid ag anafiadau) yn mynychu ein Hunedau Mân Anafiadau - mae hyn yn golygu eu bod wedi gorfod cael eu hailgyfeirio, sy'n rhwystredig ac, o bosib, yn beryglus iddyn nhw.

14/10/22
"Rhoddodd Cwrs Gloywi yr Hyder i Mi Rhoi Cynnig Arni" Meddai Dysgwr Cymraeg

Bob blwyddyn, cynhelir Diwrnod Shwmae Su'mae ar 15 Hydref er mwyn annog pawb i roi cynnig ar y Gymraeg; waeth beth yw eu lefel.

07/10/22
Bwrdd Iechyd yn falch o gefnogi Ail Flwyddyn y Prosiect 'Cludiant Iechyd'
07/10/22
Tîm Adferiad Trwy Chwaraeon yn Ennill Gwobr Gweithiwr Cefnogi Nyrsio yng Ngwobrau Nyrsio'r RCN!

Llongyfarchiadau i Kevin Hale a Dorian Wood o’r tîm Adfer Trwy Chwaraeon ar eu buddugoliaeth yng Ngwobrau Nyrsio’r RCN ar gyfer y categori Gweithiwr Cefnogi Nyrsio!

04/10/22
Helpu i Greu Calonnau Porffor ar gyfer Perthnasau mewn Profedigaeth
03/10/22
Wythnos Ymwybyddiaeth Cwympiadau 3ydd - 7fed Hydref 2022

P’un a ydych yn unigolyn, yn aelod o’r teulu neu’n ffrind neu’n rhywun sy’n darparu gwasanaeth ac eisiau canolbwyntio ar iechyd a lles, beth am wneud rhywbeth a all wneud gwahaniaeth i helpu i atal pobl rhag cwympo.