Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

27/06/22
Canolfan Iechyd a Lles Dwyrain Casnewydd – cyfleuster newydd gwerth £27 miliwn wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cynlluniau ar gyfer adeiladu Canolfan Iechyd a Lles newydd yn ardal Dwyrain Casnewydd.

Arweiniodd Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gwent ddatblygiad cynlluniau ar gyfer y ganolfan newydd, gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cydweithio â Chyngor Dinas Casnewydd, Cartrefi Dinas Casnewydd a sefydliadau partner eraill. Bydd y Ganolfan Iechyd a Lles newydd yn rhan o ganolbwynt cymunedol bywiog i drigolion Dwyrain Casnewydd.

29/06/22
Gweithwyr Cymorth Iechyd Meddwl ar y Rhestr Fer ar gyfer Gwobr Nyrsio RCN Genedlaethol

Llongyfarchiadau mawr i’r Gweithwyr Cymorth Arbenigol, Kevin Hale a Dorian Wood, sydd wedi cael eu henwebu ar gyfer Gwobr Nyrsio RCN genedlaethol fawreddog yn y categori Gwobr Cymorth Nyrsio!

22/06/22
Staff Ysbyty'n Dathlu Wythnos Anabledd Dysgu gyda'r Carfan Gyntaf Lwyddiannus o Interniaid

Mae interniaid yn Ysbyty Nevill Hall wedi cyrraedd diwedd cwrs cyntaf cynllun peilot, lle maent wedi bod yn gweithio gyda gwahanol adrannau o fewn y tîm Cyfleusterau.

21/06/22
Wythnos Genedlaethol Deietegwyr

Mae'r wythnos hon yn Wythnos Genedlaethol Deietegwyr, mae bob amser yn wythnos bwysig yn ein calendrau gan ei bod yn rhoi llwyfan gwych i'n proffesiwn i dynnu sylw at y gwaith pwysig rydym yn ei wneud drwy gydol y flwyddyn.

21/06/22
Hysbysiad Brys Ynghylch Masgiau mewn Lleoliadau Clinigol

Oherwydd y nifer cynyddol o achosion o Covid-19 yn y gymuned, y nifer cynyddol o achosion o Covid-19 ar wardiau a nifer y staff sy’n absennol oherwydd Covid-19, rydym yn gofyn i holl staff ysbytai ac ymwelwyr wisgo masgiau mewn ardaloedd clinigol, yn syth bin. effaith.

20/06/22
Ail-agor Caban Cymunedol Cas-gwent

Rydym yn falch o gyhoeddi ailagor Caban Cymunedol Cas-gwent.

16/06/22
Wythnos Genedlaethol Rhoddwyr Gwaed

Mae’r wythnos hon yn Wythnos Genedlaethol Rhoddwyr Gwaed a dydd Mawrth fel rhan o Ddiwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd, ymwelon ni â chanolfan Rhoddwyr Gwaed Cymru yn Ystrad Mynach i ddangos i chi yn union beth sydd ynghlwm wrth roi gwaed a sut y gall eich gwaed achub bywydau.

10/06/22
Cyfle i Ymuno â Digwyddiad Ar-lein i Ddeall Newidiadu i'r Deddf Galluedd Meddyliol
09/06/22
Oes Gyda Chi'r Sbarc i Fod yn Brif Weithredwr Newydd i Ni?
Dydd Iau 9 Mehefin 2022

Mae gennym gyfle cyffrous iawn i ymuno â'r sefydliad fel ein Prif Weithredwr newydd!

01/06/22
Dychweliad Graddol y Gwasanaeth Gwirfoddoli Cŵn Therapi

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod y Gwasanaeth Gwirfoddoli Cŵn Therapi, ar ôl 2 flynedd ar seibiant, yn dychwelyd yn raddol i’r Bwrdd Iechyd, gan ddechrau yn yr Is-adran Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu.

01/06/22
Oriau Agor Gwyliau Banc ar gyfer y Ganolfan Cleifion Allanol a Chanolfan Atgyfeirio

Sylwch - bydd llinellau ffôn y Ganolfan Atgyfeirio ac Archebu Cleifion Allanol yn segur ar ddydd Iau 2 il a dydd Gwener 3ydd Mehefin 2022 , oherwydd gwyliau banc.

Fodd bynnag, bydd ein llinellau ffôn ar agor fel arfer ar ddydd Sadwrn 4ydd Mehefin , 08:00-12:00.