Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

28/06/24
Cyflwyno rhaglenni brechu newydd yn erbyn firws syncytial anadlol (RSV) ar gyfer menywod beichiog
24/06/24
Arloeswyr Casnewydd yn cael eu dathlu yng Ngwobrau Canser Unig Ymroddedig Cymru

Mae dau dîm o Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi cael eu cydnabod am eu llwyddiannau eithriadol ym maes gwasanaethau canser yng Ngwobrau Canser Moondance.

Nod y gwobrau - sef unig wobrau canser penodedig Cymru - yw dathlu a thynnu sylw at unigolion a thimau ar draws GIG Cymru a'i bartneriaid sy'n darparu, yn arwain ac yn arloesi gwasanaethau canser.

20/06/24
Dathliadau yng Ngwobrau Cynaliadwyedd GIG Cymru
20/06/24
Staff o Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cyrraedd rownd derfynol Gwobrau GIG Cymru 2024

Mae staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn dathlu ar ôl cyrraedd rhestr fer Gwobrau GIG Cymru eleni.

12/06/24
Merch Bump Oed o Bontllan-fraith yn Achub Bywyd Ei Mam Anymwybodol

"Roedd y staff yn y Grange yn hollol anhygoel, allwn i ddim beio neb."

10/06/24
Preswylydd Gwent yn annog pobl i gael eu gwirio am ddiabetes ar ôl newid ei fywyd yn sgil diagnosis diabetes Math 2

Ar hyn o bryd mae 44,000 o bobl yn byw gyda diabetes yng Ngwent a llawer mwy o bobl mewn perygl o ddatblygu diabetes yn y dyfodol.

07/06/24
Datganiad Cynhwysiant LHDTC+

Wrth i ni gychwyn ar fis Pride, rydym am gyhoeddi datganiad cryf o gefnogaeth i’n cydweithwyr, cleifion a’n cymuned lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol a cwiar cysylltiedig (LHDTC+).

06/06/24
Animeiddiad gwybodaeth gyhoeddus ar anadlwyr

Mae Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC) ynghyd â Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Asthma and Lung UK a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd wedi llunio’r animeiddiad hwn i gleifion gyda’r nod o wella rhagnodi, defnyddio a gwaredu anadlyddion yng Nghymru.

06/06/24
D-Day 80 – 80 mlynedd ers Glaniadau Normandi

Heddiw rydym yn coffáu 80 mlynedd ers Glaniadau Normandi ar 6 Mehefin 1944.

05/06/24
Robot Llawfeddygol o'r Radd Flaenaf yn Ysbyty Brenhinol Gwent yn Chwyldroi Gofal Llawfeddygol yng Ngwent
05/06/24
Gwasanaeth Gofalwyr Di-dâl Wedi'i Gadw rhag Cau

Mae Bwrdd Partneriaeth Gofalwyr Rhanbarthol Gwent yn falch o gyhoeddi bod Hwb Gofalwyr Gwent, sydd wedi’i leoli yn Nhorfaen, yn parhau i fod ar agor er gwaethaf y cyhoeddiad y bydd ‘The Care Collective’ yn cau ddiwedd mis Mawrth 2024.

04/06/24
Helpwch Eich Awdurdod Lleol a Gwasanaethau'r GIG drwy Ddychwelyd Offer Nad Oes Angen Arnoch Mwyach

Mae gwasanaethau lleol y GIG a gofal cymdeithasol yn colli miloedd o bunnoedd bob blwyddyn oherwydd bod offer ar goll. Os oes gennych offer nad ydych yn ei ddefnyddio mwyach, ewch ag ef i'ch adran Ffisiotherapi yn eich ysbyty agosaf neu cysylltwch â Cefndy Medequip i ofyn am gasgliad.