Neidio i'r prif gynnwy

Hwb Brechlyn Covid-19

Dydd Iau 1af Gorffennaf 2021

Yn dilyn y cyhoeddiad ddoe gan y Cydbwyllgor ar Frechu a Imiwneiddio ynghylch cam nesaf y Rhaglen Brechu Torfol, hoffem sicrhau ein preswylwyr y bydd pawb sy'n cwrdd â'r meini prawf ar gyfer y brechiad atgyfnerthu yn cael cynnig apwyntiad o fewn yr amserlenni priodol. O ddechrau'r rhaglen, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a'n partneriaid Meddyg Teulu wedi dilyn arweiniad y Cydbwyllgor ar Frechu a Imiwneiddio sy'n brechu ein preswylwyr mewn trefn grŵp blaenoriaeth gan sicrhau bod y rhai sydd â risg uwch yn cael eu hamddiffyn yn gyntaf. Byddwn yn parhau i ddilyn y strategaeth hon i sicrhau bod ein preswylwyr yn cael cynnig amddiffyniad mor gyflym ac mor ddiogel â phosibl.

Gofynnwn i chi beidio â chysylltu â ni i ofyn am apwyntiad ar gyfer eich atgyfnerthu. Cysylltir â chi yn unol â'r egwyl a argymhellir.

Os nad ydych wedi derbyn eich dos cyntaf o'r brechlyn, neu os cawsoch eich dos cyntaf cyn 30fed o Ebrill a heb dderbyn gwahoddiad eto ar gyfer eich ail frechiad, cysylltwch â'n canolfan archebu ar 0300 303 1373 i drefnu eich apwyntiad.

Am wybodaeth bellach ewch i: https://gov.wales/written-statement-covid-19-vaccination-jcvi-announcement-phase-3?utm_source=rss-announcements&utm_medium=rss-feed&utm_campaign=announcements-Written+Statement%3A+ Brechiad COVID-19 + +% E2% 80% 93 + JCVI + cyhoeddiad + ar + Cyfnod + 3