Neidio i'r prif gynnwy

Lansio Map Ar-lein Newydd Heddiw i Gefnogi Llesiant yng Nghasnewydd

Dydd Gwener 20 Mai 2022

Mae map ar-lein newydd wedi'i lansio i helpu pobl yng Nghasnewydd i ddod o hyd i ffyrdd o wella eu llesiant. Eich Casnewydd yw’r offeryn ar-lein newydd ac AM DDIM cyffrous sy'n cysylltu pobl â phopeth a all helpu eu lles meddyliol a chorfforol yn eu hardal leol.

Dwedodd Dr Sarah Aitken, Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan:

"Mae'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi rhoi llawer o straen ar bawb yn ein cymunedau lleol ac rydym am gefnogi ein trigolion i ddod o hyd i ffyrdd o wella eu lles mewn ffyrdd sy'n gweithio iddyn nhw.  Mae map Eich Casnewydd yn gwneud hynny.

Dyma'r cyntaf o'n mapiau ar-lein i'w lansio ledled Gwent.  Gyda phopeth o glybiau a gweithgareddau, i grwpiau a sefydliadau, gallwch ddefnyddio'r map am ddim hwn i ddod o hyd i bethau i'ch helpu chi a'ch teulu i wella eich iechyd a'ch lles.  Fe welwch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gymryd rhan mewn gweithgareddau neu i ofyn am help.

Felly os ydych chi'n byw yng Nghasnewydd mae hwn yn gyfle rhad ac am ddim i ddechrau gwella eich lles heddiw a gwella eich iechyd corfforol a meddyliol." 

Beth all pobl ei ddisgwyl gan Eich Casnewydd?

  • Mae'r holl bethau sydd ymlaen mewn un lle, gyda mynediad ar flaenau eich bysedd i dros 70 o bethau - nifer sy’n dal i dyfu
  • Bydd yn helpu cymunedau i gymryd mwy o ran yn yr holl bethau gwych sy'n digwydd ledled y ddinas
  • Yn ogystal â gweithgareddau a grwpiau ceir hefyd wybodaeth am wasanaethau cymorth lleol mewn meysydd fel iechyd meddwl, cymorth tai a chymorth ariannol
  • Mae'r map yn hwyl, yn rhad ac am ddim ac yn hawdd ei ddefnyddio ac ar gael mewn 103 o ieithoedd 

Datblygwyd map ar-lein 'Eich Casnewydd' gan Dîm Rhwydwaith Lles Integredig Casnewydd.

Gallwch weld y map yn: https://www.yournewport.co.uk/cy/