Neges bwysig- Mae angen eich help arnom

O 6pm heno (Dydd Mawrth 8fed o Fedi 2020), bydd ardal Cyngor Bwrdeistref Sir Gaerffili yn dod yn Ardal Amddiffyn Iechyd Leol Estynedig a daw sawl cyfyngiad clo newydd i rym.

  • Ni chaniateir cyfarfodydd dan do ac aros dros nos
  • Mae gorchuddion wyneb yn orfodol y tu mewn, gan gynnwys siopau, i bawb dros 11 oed
  • Dim teithio i'r Sir nac yn ôl heb esgus rhesymol

Y rheoliadau hyn yw'r cyntaf a wnaed gan Lywodraeth Cymru wrth ymateb i'r bygythiad difrifol a achosir gan bigyn yn ledaeniad COVID-19.

 

Mae hwn yn alwad i ddeffro Gwent i gyd.

 

Rydym yn ymwybodol bod cydymffurfio â'r rheolau sylfaenol wedi ymlacio ar draws Gwent ac mae'r hyn a ddechreuodd fel cynnydd mewn achosion ymhlith pobl iau bellach yn lledaenu i bobl hŷn. Mae COVID-19 yn firws marwol, felly cymerwch gyfrifoldeb am eich gweithredoedd a dilynwch y rheolau.

 

  • Golchwch eich dwylo- a daliwch ati i'w golchi'n rheolaidd
  • Gorchuddiwch eich wyneb- dros eich trwyn a'ch ceg lle mae'n anodd Ymbellhau Cymdeithasol
  • Gwneud lle- arhoswch o leiaf dau fetr oddi wrth unrhyw un nad yw yn eich cartref
  • Arhoswch adref- a drefnwch brawf os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich cartref symptomau

 

Mae hyn yn syml mewn gwirionedd.

 

Os oes gennych unrhyw symptomau Coronafeirws, rhaid i chi gael prawf a rhaid i'ch cartref cyfan hunan-ynysu ar unwaith.

  • Peswch parhaus newydd
  • Tymheredd uchel
  • Colli blas a/ neu arogl

 

Trefnwch brawf.

 

Os gofynnir i chi hunanynysu, dylech wneud hynny i atal y firws rhag lledaenu ymhellach.

 

Am wybodaeth a fydd yn ateb llawer o gwestiynau, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.