Neidio i'r prif gynnwy

Neges gan y Ganolfan Atgyfeirio ac Archebu Cleifion Allanol

Dydd Mawrth 12 Ebrill 2022

Mae ein llinellau ffôn yn hynod o brysur ar hyn o bryd ac mae amseroedd aros galwadau yn hirach nag arfer. Gallwn eich sicrhau bod ein timau'n gweithio'n galed i ateb eich galwad cyn gynted â phosibl. Fel arall, gallwch anfon manylion eich ymholiad i ABB.RBC@wales.nhs.uk , gan gynnwys eich enw llawn, Dyddiad Geni, Cyfeiriad a manylion cyswllt. Diolch i chi am eich amynedd a'ch dealltwriaeth ar yr adeg hon.