Neidio i'r prif gynnwy

Neges gan y Ganolfan Atgyfeirio ac Archebu Cleifion Allanol

Dydd Mawrth 28 Chwefror 2023

Mae ein llinellau ffôn yn hynod o brysur ar hyn o bryd ac mae amseroedd aros galwadau yn hirach nag arfer. Gallwn eich sicrhau bod ein timau'n gweithio'n galed i ateb eich galwad cyn gynted â phosibl.

Fel arall, gallwch anfon manylion eich ymholiad i un o'n cyfeiriad e-bost arbenigol isod, gan gynnwys eich enw llawn, Dyddiad Geni, Cyfeiriad a manylion cyswllt

 

  Diolch am eich amynedd a'ch dealltwriaeth ar yr adeg hon.