Sesiwn Holi ac Ateb Fyw ar 'Sut y gallwch chi helpu i atal ail don o Covid-19'

Ymunwch â ni ar gyfer ein Sesiwn Holi ac Ateb Fyw nesaf ar Facebook, Dydd Iau hwn, 10fed Medi 2020, am 6:00pm, lle bydd Dr Sarah Aitken a Dr Dave Hepburn yn trafod 'Sut y gallwch chi helpu i atal ail don o #COVID-19'.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch nhw atom trwy Facebook, Twitter, neu gallwch eu hanfon trwy e-bost atom.

Rydym yn croesawu cwestiynau trwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg.

#Coronafeirws #DiogeluCymru #AmddiffynYGIG