Neidio i'r prif gynnwy

Aroswch ŷn Iach Gartref - E-TEC Gwent

Mae Aroswch ŷn Iach Gartref - E-TEC Gwent yn wasanaeth monitro anymwthiol, rhad ac am ddim, sy’n cael ei brofi gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIPAB) mewn partneriaeth â darparwr monitro cartrefi clyfar o’r enw Howz.  Nod y system hon yw helpu pobl i gadw eu hannibyniaeth drwy gefnogi pobl i fod yn fwy diogel gartref am gyfnod hwy.

Mae ar gael i’r rhai sydd wedi cael diagnosis o ddementia ac sy’n byw yn ardal Blaenau Gwent ac yn derbyn gofal gan Wasanaeth Iechyd Meddwl Oedolion Hŷn BIPAB ar hyn o bryd.

Cwestiynau Cyffredin

  

Rhoi'r Gorau i Ddefnyddio'r Gwasanaeth

  

Cysylltu â Ni

  

Hysbysiad Preifatrwydd Data