Neidio i'r prif gynnwy

Nodau'r Gwasanaeth

Nodau'r gwasanaeth yw:

 • Cysuro pobl parthed eu hiechyd a lleihau pryder ynghylch pryderon iechyd.
   
 • Adnabod arwyddion o salwch yn gynnar er mwyn helpu pobl i gael cyngor a chymorth yn brydlon.
   
 • Sicrhau, os bydd unigolyn yn mynd yn sâl, fod gwybodaeth gyfredol ar gael am statws iechyd yr unigolyn i'w rhannu â gweithwyr iechyd proffesiynol sy'n darparu cymorth.
   
 • Lleihau'r amser y mae'n rhaid i bobl ei dreulio yn yr ysbyty.
   
 • Gwella ansawdd bywyd pobl a chynyddu eu gallu i fyw'n annibynnol.