Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Seicoleg Iechyd Corfforol

Gwasanaethau Seicoleg Glinigol mewn Lleoliadau Iechyd Corfforol


Mae'r Gwasanaeth Seicoleg Iechyd Corfforol yn Ysbyty Gwynllyw, Casnewydd, yn gweithio gyda phobl â chyflyrau iechyd corfforol i'w cefnogi i addasu ac ymdopi â salwch neu anafiadau.

Nod y gwasanaeth yw lleihau'r effaith y gall salwch, anaf neu driniaeth ei chael ar fywydau pobl, a gwella ansawdd eu bywyd ar yr un pryd. Rydym yn cynnig cyngor, cyfeirio, asesu ac ymyriadau seicolegol i bobl sy'n byw gydag amrywiaeth eang o gyflyrau.

Rydym yn cynnig cefnogaeth seicolegol ar gyfer anawsterau sy'n gysylltiedig â chyflwr iechyd unigolyn, fel:

  • Anhawster addasu i gyflwr meddygol, anaf neu boen cronig
  • Iselder a theimladau o golled
  • Rheoli pryder, teimladau o banig neu ansicrwydd
  • Newidiadau mewn cymhelliant, neu ei chael hi'n anodd methu â gwneud pethau rydych chi'n eu gwneud fel arfer
  • Anawsterau teuluol a / neu berthynas
  • Anhawster rhoi strategaethau ar waith ar gyfer hunanofal neu reoli eich cyflwr iechyd
  • Deall a rheoli profiadau neu atgofion anodd sy'n gysylltiedig â'ch cyflwr iechyd
Cysylltwch

Ffôn: 01633 238 292

Oriau Swyddfa: Dydd Llun i Ddydd Gwener 9:00 yb - 5:00 yp

Ble rydym ni?
Adran Seicoleg Glinigol
Ysbyty St Woolos
Stow Hill
Casnewydd
NP20 4SZ