Neidio i'r prif gynnwy

Pwy ydyn ni?

Pwy ydyn ni?

Mae Gwasanaethau Seicoleg Iechyd Corfforol yn cynnig gofal seicolegol i hyrwyddo lles a chefnogi pobl i fyw bywydau llawn a gwerthfawr, wrth fyw gydag anawsterau iechyd corfforol. Mae'r timau iechyd arbenigol sydd â seicolegwyr a gwasanaethau seicolegol i gleifion yn cynnwys:

  • Gwasanaeth Canser a Gofal Lliniarol
  • Gwasanaeth Adsefydlu Niwrolegol Cymunedol
  • Tîm Gofal Iechyd Cymhleth
  • Uned Gofal Critigol / Triniaeth Ddwys
  • Gwasanaeth Diabetes
  • Gwasanaeth Clefyd Huntington
  • Gwasanaethau Seicoleg Pediatreg
  • Gwasanaeth Poen
  • Gwasanaeth Iechyd Anadlol
  • Gwasanaeth Rheoli Pwysau

 

I gysylltu ag un o'r gwasanaethau seicoleg a restrir yma, ffoniwch 01633 238 292 neu siaradwch â'ch nyrs neu dîm arbenigol, i ofyn am wybodaeth ychwanegol.

 

Beth Yw Seicolegydd Clinigol?

Mae Seicolegwyr Clinigol yn weithwyr proffesiynol iechyd meddwl sydd wedi'u hyfforddi i gefnogi pobl ag ystod o anawsterau. Gall seicolegydd gynnig lle cyfrinachol i chi siarad yn agored am unrhyw anawsterau y gallech fod yn eu profi, ac i'ch helpu i wneud synnwyr o sut rydych chi'n teimlo. Ni fydd seicolegwyr yn gwneud penderfyniadau ar eich rhan, ond byddant yn trin eich anawsterau neu'ch pryderon o ddifrif, a gallant weithio gyda chi i ddod o hyd i ffyrdd o reoli'r pethau hyn.

Mae Seicolegwyr Clinigol yn ymgymryd ag o leiaf chwe blynedd o hyfforddiant (gradd israddedig mewn seicoleg a Doethuriaeth mewn Seicoleg Glinigol). Mae Seicolegwyr Clinigol mewn lleoliadau iechyd corfforol wedi arbenigo mewn cefnogi pobl sy'n byw gyda chyflyrau iechyd neu salwch. Mae seicolegwyr clinigol yn cael eu rheoleiddio gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC). Nid yw Seicolegwyr Clinigol wedi'u hyfforddi'n feddygol ond gallant weithio ochr yn ochr â thîm meddygol unigolyn i'w cefnogi i ddarparu gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, sy'n cydnabod bod profiadau, amgylchiadau a dewisiadau unigolyn yn rhan bwysig o'u gofal.