Gwasanaeth Rheoli Pwysau Oedolion

Mae'r Gwasanaeth Rheoli Pwysau Oedolion yn cynnig cefnogaeth a chyngor i bobl sydd eisiau colli pwysau mewn ffordd iach. Gallwn eich helpu i wella'ch iechyd a'ch lles yn ogystal â'ch cefnogi i gynnal y pwysau rydych chi'n ei golli. Trwy golli pwysau gallwch wella'ch iechyd, eich lles emosiynol a lleihau'r risg o ddiabetes a chlefyd y galon yn ogystal â gwella'r cyflyrau iechyd cyfredol.
Mae colli pwysau yn wahanol i bob unigolyn ond does dim rhaid i chi fynd ar eich pen eich hun. Pan fydd yr amser yn iawn i chi, mae'r gwasanaeth arbenigol hwn yma i'ch helpu chi i wneud newidiadau gydol oes hydrin yn y ffordd sydd fwyaf addas i chi.