Neidio i'r prif gynnwy

Ymholiadau Y Wasg a'r Cyfryngau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer y wasg a'r cyfryngau yn unig. Yn anffodus ni allwn ddelio ag unrhyw ymholiadau clinigol neu ymholiadau cyffredinol. Gweler Cysylltu â Ni yn lle.
 
Y Wasg a'r Cyfryngau
Yn y lle cyntaf, dylid anfon POB ymholiad gan y cyfryngau a cheisiadau ffilmio at ein tîm cyfathrebu yn: pressenquiries.abb@wales.nhs.uk

Os bydd angen i chi siarad â'r tîm, ffoniwch 01633 435942.

Ar gyfer unrhyw geisiadau brys y tu allan i oriau arferol, cysylltwch â'r tîm trwy: 01633 234234


Os hoffech chi gyflwyno cais Rhyddid Gwybodaeth, danfonwch e-bost i: FOI.ABB@wales.nhs.uk neu fel arall, gallwch gysylltu â:

RhG - Rheolwr Gwasanaethau Corfforaethol,
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan,
Pencadlys,
Ysbyty St Cadog,
Ffordd y Lodj
Caerllion,
NP18 3XQ