Neidio i'r prif gynnwy

Dogfennau Allweddol

Mae'r dudalen hon wedi'i chreu i'ch helpu chi i ddod o hyd i ddogfennau allweddol y sefydliad. Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, cysylltwch â Rani Dash, Ysgrifennydd y Bwrdd Dros Dro, yn abb.boardsecretary@wales.nhs.uk

Rydym yn ymwybodol nad yw’r dogfennau sydd wedi’u cynnwys yn y maes hwn yn cydymffurfio â’r Safonau Hygyrchedd Digidol. Os hoffech wneud defnydd o fformat arall, cysylltwch drwy abb.boardsecretary@wales.nhs.uk Gallwch ddarllen ein datganiad hygyrchedd digidol yma (yn agor mewn tab newydd)


Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2023

 

Caiff Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ei gynnal ar Ddydd Mercher 27 Medi 2023, am 2yp, trwy Microsoft Teams ac ei ffrydio'n fyw trwy Sianel YouTube y Bwrdd Iechyd.

Agenda'r Cyfarfod

 


Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2022

 

Caiff Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ei gynnal ar Ddydd Mercher 27 Gorffennaf 2022, am 2yp, trwy Microsoft Teams ac ei ffrydio'n fyw trwy Sianel YouTube y Bwrdd Iechyd.

Agenda'r Cyfarfod

 


Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2021

Caiff Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ei gynnal ar Ddydd Mercher 28 Gorffennaf 2021, am 3yp,trwy Microsoft Teams ac ei ffrydio'n fyw trwy Sianel YouTube y Bwrdd Iechyd.


Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2020

Caiff Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ei gynnal ar Ddydd Mercher 28 Hydref 2020, am 4yp, trwy Microsoft Teams ac ei ffrydio'n fyw trwy Sianel YouTube y Bwrdd Iechyd.

Agenda