Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarfodydd Bwrdd Cyhoeddus 2021

Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd Iechyd gan gynnwys y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn gyhoeddus ac felly mae croeso i aelodau'r cyhoedd ddod.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am fynychu cyfarfod, cysylltwch â ni ar abhb.enquiries@wales.nhs.uk
 
Dyddiad y Cyfarfod: Amser Bras: Lleoliad: Agenda a Phapurau:
Cyfarfod Bwrdd Cyhoeddus
Dydd Mercher 27ain Ionawr 2021
 
* Sylwch y gofynnir i aelodau'r cyhoedd beidio â mynychu'r cyfarfod hwn oherwydd Pandemig COVID-19. Bydd y cyfarfod yn cael ei ffrydio'n fyw ar ein Sianel YouTube.
9:30 - 14:00

Ystafell Gynadledda 2/ MS Teams/ Ffrwd Fyw
Pencadlys BIPAB
Ysbyty St Cadog
Caerllion

Agenda a Phapurau

Agenda a Phapurau Cronfeydd Elusennol

Cyfarfod Bwrdd Cyhoeddus
Dydd Mercher 24ain Mawrth 2021
 
* Sylwch y gofynnir i aelodau'r cyhoedd beidio â mynychu'r cyfarfod hwn oherwydd Pandemig COVID-19. Bydd y cyfarfod yn cael ei ffrydio'n fyw ar ein Sianel YouTube.
9:30 - 14:00 Ystafell Gynadledda 2/ MS Teams/ Ffrwd Fyw
Pencadlys BIPAB
Ysbyty St Cadog
Caerllion
Agenda a Phapurau
Cyfarfod y Bwrdd Cyhoeddus
Dydd Mercher 26 Mai 2021
 
* Sylwch y gofynnir i aelodau'r cyhoedd beidio â mynychu'r cyfarfod hwn oherwydd Pandemig COVID-19. Bydd y cyfarfod yn cael ei ffrydio'n fyw ar ein Sianel YouTube.
9:30 - 14:00 Ystafell Gynadledda 2/ MS Teams/ Ffrwd Fyw
Pencadlys BIPAB
Ysbyty St Cadog
Caerllion

Agenda a Phapurau

Papurau Atodol

Cyfarfod Bwrdd Cyhoeddus
Cymeradwyo Cyfrifon Terfynol
Dydd Mercher 9fed Mehefin 2021
 
* Sylwch y gofynnir i aelodau'r cyhoedd beidio â mynychu'r cyfarfod hwn oherwydd Pandemig COVID-19. Bydd y cyfarfod yn cael ei ffrydio'n fyw ar ein Sianel YouTube.
9:30 - 14:00 Ystafell Gynadledda 2/ MS Teams/ Ffrwd Fyw
Pencadlys BIPAB
Ysbyty St Cadog
Caerllion
Agenda a Phapurau
Cyfarfod Bwrdd Cyhoeddus
Dydd Mercher 28ain Gorffennaf 2021
 
* Sylwch y gofynnir i aelodau'r cyhoedd beidio â mynychu'r cyfarfod hwn oherwydd Pandemig COVID-19. Bydd y cyfarfod yn cael ei ffrydio'n fyw ar ein Sianel YouTube.
9:30 - 14:00 Ystafell Gynadledda 2/ MS Teams/ Ffrwd Fyw
Pencadlys BIPAB
Ysbyty St Cadog
Caerllion

Agenda a Phapurau

Papurau Bwrdd Atodol

Agenda Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Cwestiynau gan y Cyhoedd

Cyfarfod Bwrdd Cyhoeddus
Dydd Mercher 22ain Medi 2021
 
* Sylwch y gofynnir i aelodau'r cyhoedd beidio â mynychu'r cyfarfod hwn oherwydd Pandemig COVID-19. Bydd y cyfarfod yn cael ei ffrydio'n fyw ar ein Sianel YouTube.
9:30 - 13:00 Ystafell Gynadledda 2/ MS Teams/ Ffrwd Fyw
Pencadlys BIPAB
Ysbyty St Cadog
Caerllion

Agenda a Phapurau

Papurau Atodol

Cyfarfod Bwrdd Ychwanegol

Dydd Mercher 13 Hydref 2021

09:30 - 10.15

Ystafell Gynadledda 2 / MS Teams (Caiff ei recordio a'i ddarlledu)

Pencadlys BIPAB

Ysbyty St Cadog

Caerllion

Agenda a Phapurau

 

Trafodaeth Achos Busnes Rhaglen Rhwydwaith Fasciwlar De Ddwyrain Cymru, gyda'r bwriad o'i gymeradwyo gan y Bwrdd Iechyd