Neidio i'r prif gynnwy

Fferyllfeydd

Helpwch Eich Fferyllfa i'ch Helpu Chi!

                            

Mae ymweld â'ch fferyllfa leol yn ffordd wych o gael cyngor a thriniaethau prydlon ar gyfer anhwylderau cyffredin.

Mae rhai o'r gwaith a wneir yn draddodiadol gan feddygon teulu bellach yn cael ei wneud gan Fferyllwyr yn lle hynny. Mae hyn yn cynnwys rhagnodi meddyginiaeth ar gyfer nifer o fân anhwylderau, heb fod angen gweld meddyg. Ac, fel meddyginiaethau eraill yng Nghymru, mae'r rhain hefyd yn rhad ac am ddim. 

Mae'n rhaid i chi gofrestru gyda'r fferyllfa i ddefnyddio'r cynllun, ond dim ond ychydig funudau y mae'r broses yn ei gymryd.

Cynhelir ymgynghoriadau mewn ystafell breifat ac os bydd y Fferyllydd yn penderfynu bod angen i chi weld meddyg o hyd, byddant yn eich cyfeirio chi.


Y Cynllun Anhwylderau Cyffredin