Neidio i'r prif gynnwy

Adran Achosion Brys

Dim ond mewn argyfwng go iawn y dylech chi ffonio 999 neu ymweld â'r Adran Achosion Brys.

Ysbyty Athrofaol Y Faenor

Heol Caerllion

Llanfrechfa

Cwmbrân

NP44 8YN

Dim ond os yw ar gyfer cyflyrau difrifol sy'n peryglu bywyd ac sydd angen sylw meddygol ar unwaith, dylid mynychu'r Adran Brys yn Ysbyty Athrofaol Y Faenor. Gall hwn cynnwys anawsterau anadlu, poen difrifol yn y frest, colli gwaed difrifol, llosgiadau difrifol, colli, ymwybyddiaeth, amheuaeth o strôc, clwyfau dwfn.

Ddim yn argyfwng ond angen help yn gyflym?

Efallai y bydd y gwasanaethau isod yn gallu'ch helpu chi i ddatrys eich mater llawer yn gynt na'r Adran Brys, a all fod yn brysur ac yn achosi arosiadau hir.