Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i Staff

ESR, HealthRoster, Gweithiwr Ar-lein, BankStaff

 

HealthRoster

Darperir HealthRoster (yn agor mewn ffenestr newydd) gan Allocate Software plc ac mae'n system E-Roster / rheoli'r gweithlu. Ei bwrpas yw cynorthwyo rheolaeth y gweithlu; mae hyn yn cynnwys galw cleifion, rheoli sefydliadau, dewisiadau gweithio staff, rheoli absenoldeb, rhestru, amser a phresenoldeb ac integreiddio'r gyflogres.

Mae'r system yn helpu rheolwyr i restru staff yn fwy effeithiol er mwyn sicrhau bod y Bwrdd Iechyd yn cwrdd â'i ofynion gwasanaeth yn llawn. Mae hefyd yn anelu at sicrhau y gellir rhedeg y gwasanaeth mewn ffordd deg ac effeithlon i staff, gan leihau gwallau mewn taflenni amser a sicrhau bod staff yn ymwybodol o'u di-ddyletswydd mewn modd amserol.

Rheolwyr Adran sy'n defnyddio HealthRoster: Mewngofnodi i'r HealthRoster (yn agor mewn ffenestr newydd )


Gweithiwr Ar-lein

Gall gweithwyr hefyd gyrchu system ar-lein i ofyn am ddyletswyddau, gwyliau blynyddol a diwrnodau i ffwrdd trwy offeryn ar-lein gweithwyr . (yn agor mewn ffenestr newydd)

Mae'r offeryn cais syml i'w ddefnyddio hwn yn galluogi staff i ofyn am sifftiau sydd ar gael a gwyliau blynyddol sydd wedyn yn cael eu mewnbynnu'n uniongyrchol i'r rhestr ddyletswyddau yn barod i'w cymeradwyo. Mae'r offeryn hefyd yn galluogi gweithwyr banc i gofnodi eu bod ar gael a gweld / archebu sifftiau banc sydd ar gael.

Gweithwyr: Mewngofnodi i Employee Online (yn agor mewn ffenestr newydd ) i weld rhestrau gwaith a gweld / archebu sifftiau banc.


Staff y Banc

Mae BankStaff (yn agor mewn ffenestr newydd) yn system i reolwyr adran drefnu sifftiau banc ar gyfer ardaloedd nad ydyn nhw'n defnyddio HealthRoster ar hyn o bryd.

Staff Banc: Mewngofnodi i BankStaff (yn agor mewn ffenestr newydd)


ESR o'r Cartref

Mae ESR o Gartref yn eich galluogi i gael mynediad i'ch Cofnod Staff Electronig ac E-Ddysgu gartref unwaith y byddwch wedi gofyn am fynediad i'r Rhyngrwyd gan gyfrifiadur gwaith.

Ydych chi'n barod am y Porth ESR Cyfeillgar i Ddefnyddwyr newydd? Bydd y porth newydd ar gael i holl Ddefnyddwyr Hunan Wasanaeth ESR, eich ESR ydyw. Os nad ydych erioed wedi cyrchu ESR, cysylltwch â'r Tîm Cymorth Systemau E. Dadlwythwch y daflen Porth ESR Newydd i gael mwy o wybodaeth a manylion cyswllt.

ESR: Mewngofnodi i ESR o Home (yn agor mewn ffenestr newydd)


Perfformio Roster

Offeryn adrodd yw hwn i reolwyr allu tynnu amrywiaeth o adroddiadau sy'n gysylltiedig â HealthRoster.

Roster Perform: Mewngofnodi i Roster Perform (yn agor mewn ffenestr newydd)


Ar gyfer ymholiadau ar unrhyw un o'r systemau uchod. Cysylltwch â ni ar 01633 623455


Gwasanaeth lles gweithwyr


Mae'r gwasanaeth lles gweithwyr yma i gynnig cymorth a chyngor i holl gyflogeion Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.  Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni yn gyfrinachol: Ffôn: 01633 234888.


Sylwch: Nid yw'r gwasanaeth lles gweithwyr yn wasanaeth argyfwng, os ydych yn teimlo bod angen cymorth emosiynol arnoch ar frys, cysylltwch â'ch meddyg teulu.

 

Gall weithwyr presennol cael rhagor o wybodaeth ar safle mewnrwyd y Staff.