Neidio i'r prif gynnwy

Ble rydyn ni arni?

Fel Bwrdd Iechyd rydym wedi ymrwymo i ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf a chyfoes sydd gennym am ein gwasanaethau. Mae'n bwysig eich bod yn ymwybodol o ba mor hir y mae cleifion yn aros i gael eu gweld yn ein hysbytai, faint o driniaethau y gallai fod yn rhaid i ni eu canslo a faint o gleifion sy'n dod trwy ein drysau mewn gwirionedd.
 
Ein nod hefyd yw eich diweddaru ar ble y gallem o bosibl aros yn hwy na'r arfer a'r rhesymau dros hyn. Mewn rhai o'n harbenigeddau a'n gwasanaethau, gallwn weithiau gael problemau wrth gyrraedd y targedau i gleifion gael eu gweld. Gall hyn fod am nifer o resymau, er enghraifft, efallai bod rhai o'n hymgynghorwyr wedi gadael ein gwasanaethau ac rydym wrthi'n recriwtio rhai newydd. Mae'n bwysig ein bod yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y wybodaeth hon.
 
 

Mynediad at Ofal Brys (Damweiniau ac Achosion Brys)

Wythnos yn cychwyn 10 Ionawr 2022
Nifer y cleifion a fynychodd Adrannau Brys ABUHB yr adroddwyd amdanynt yr wythnos diwethaf Nifer y cleifion a fynychodd Adrannau Brys BIPABwythnos diweth yr wythnos diwethaf
Yr amser cyfartalog i'w weld gan Feddyg yr Adran Achosion Brys
Canran y bobl sy'n cael eu gweld, eu trin, eu derbyn neu eu rhyddhau mewn llai na 4 awr
2918
93 munud
76.49%
Nifer yr ambiwlansys a oedd yn bresennol mewn Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yr wythnos diwethaf
Nifer y trosglwyddiadau a gynhaliwyd o fewn 30 munud
313
135

 
Mynediad at Ofal wedi'i Gynllunio (e.e. Llawfeddygaeth)

Nifer cyfartalog y gweithdrefnau a gynlluniwyd bob wythnos
Nifer y gweithdrefnau a ohiriwyd oherwydd rheswm Ysbyty (nid claf)
Canran y gweithdrefnau cyffredinol a ohiriwyd gan yr Ysbyty
1199
0
0.00%
Dadlwythwch Ystadegau Gofal Brys a Chynllunio blaenorol