Neidio i'r prif gynnwy

Imiwneiddiadau

Brechu yw un o'r pethau pwysicaf y gallwn ei wneud i amddiffyn ein hunain, a'n gilydd yn erbyn afiechyd, a'n cadw i fyw'n dda ac yn iach.

Mae'n bwysig ein bod yn cael ein himiwneiddio'n llawn i'n hamddiffyn rhag clefydau difrifol a allai fod yn ddifrifol, a rhoi'r dechrau gorau mewn bywyd i'n plant.

Defnyddiwch y tudalennau hyn i ddysgu mwy am imiwneiddio a chael eich brechu ar gyfer pob grŵp oedran.