Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

03/02/23
Dyfarnwyd Statws Enghreifftiol i Dîm Radioleg Ymyriadol y Bwrdd Iechyd

Pleser yw cyhoeddi bod yr adran Radioleg Ymyriadol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi ennill statws safle Enghreifftiol gan Gymdeithas Radioleg Ymyriadol Prydain.

02/02/23
Digwyddiad yn canolbwyntio ar Wasanaeth Cymorth Argyfwng ar 1 Mawrth 2023
<br>
<br>

Mi fydd y digwyddiad Cymuned o Ymarferwyr (CoY) Cymorth mewn Argyfwng yma’n gyfle i ddarganfod fwy am ‘Peer-supported Open Dialogue’. Mae ‘Open Dialogue’ yn ddull arloesol i phobl sydd yn profi argyfwng iechyd meddwl wrth gynnwys eu teuluoedd a/neu rhwydweithiau ehangach.

31/01/23
Gallai Cadw Llygad Arbed Bywyd

Gall cyfnod y Gaeaf fod yn adeg ynysig iawn i ni gyd, ond i’r rheini ohonom sy’n hŷn, yn fregus, yn fwy agored i niwed, neu’n byw ar ein pennau ein hunain, gall fod yn gyfnod anodd, unig a pheryglus iawn.

01/02/23
Y Tîm Ymroddedig sy'n Cyflenwi Cyflenwadau Hanfodol i Ysbytai Gwent

Dim ond os bydd Storfeydd Derbyn a Dosbarthu ysbytai Gwent yn cael cyflenwadau i'r lle cywir y mae gofal o'r ansawdd gorau yn bosibl i gleifion. 

27/01/23
Buddsoddiad gwerth £86 miliwn i wella gwasanaethau radiotherapi ar gyfer canser yn Ne Cymru
25/01/23
*DIWEDDARIAD* Digwyddiad Tân yn Adran Cleifion Allanol Ysbyty Brenhinol Gwent
25/01/23
Dydd Santes Dwynwen Hapus!

Heddiw, ar ddiwrnod Nawddsant Cariadon Cymru, rydym yn dathlu ein cariad at y GIG yng Nghymru drwy dalu teyrnged at y bobl y mae eu bywydau'n canolbwyntio ar ofalu am eraill.

21/12/22
Cyngor Cleifion ar gyfer Streic Gwasanaeth Ambiwlans Cymru - 23 Ionawr 2023

Heddiw, mae streiciau diwydiannol yn cael ei gymryd gan undeb llafur sy’n cynrychioli staff yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Bydd y cam hwn yn cael effaith sylweddol ar allu’r gwasanaeth ambiwlans i ymateb i alwadau, a gallai hefyd achosi oedi i rai o’n gwasanaethau gofal brys.

20/01/23
Gwobrau'r Uchel Siryf Gwobr Pont Gofal Deintyddol gyda Chymuned
18/01/23
Diolch i'r tim a wnaeth fy achub - unedau Gofal Brys Ar Yr Un Diwrnod newydd yng Ngwent yn derbyn adborth cadarnhaol gan gleifion

Mae dwy uned Gofal Brys Yr Un Diwrnod (SDEC) newydd yn Ysbyty Athrofaol y Grange ac Ysbyty Ystrad Fawr yn dathlu eu hagor gaeaf cyntaf gyda chanmoliaeth gan gleifion.

10/01/23
Oes gennych chi Asthma neu COPD?

Apiau anadlol GIG Cymru i gleifion i’ch helpu i reoli eich cyflwr anadlol.

16/11/22
Ad-drefnu Maes Parcio a Llif Traffig yn Ysbyty Nevill Hall wrth i Waith Ddechrau ar Uned Radiotherapi Newydd

Gyda chymeradwyaeth Llywodraeth Cymru i’r Uned Radiotherapi Lloeren newydd arfaethedig erbyn diwedd y flwyddyn hon, mae hwn yn ddechrau cyfnod cyffrous iawn i Ysbyty Nevill Hall a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

09/01/23
Cyngor Cleifion ar gyfer Streic Gwasanaeth Ambiwlans Cymru - 18 Ionawr 2023

Dydd Mercher yma, mae streiciau diwydiannol yn cael ei gymryd gan undeb llafur sy’n cynrychioli staff yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru..

13/12/22
Gwnewch glaf yn hapus gyda chymorth eich Ci Anifeiliaid Anwes!
06/01/23
Galwadau Canolfan Archebu'r Bwrdd Iechyd o'r rhif sy'n dechrau gyda 0330
13/12/22
Clinigau brechu COVID-19 ar gael i bobl dros 50 neu 18 - 49 oed mewn grŵp sydd mewn perygl clinigol

Os ydych chi'n gymwys, gallwch nawr gerdded i mewn i unrhyw un o'n safleoedd brechu a derbyn Atgyfnerthiad Hydref Covid-19 heb apwyntiad yn ystod yr amseroedd dyddiadau canlynol

12/12/22
Adran Achosion Brys Dan Bwysau Eithafol

Ar hyn o bryd rydym yn gweld niferoedd uchel o feirysau’r gaeaf yn lledaenu ledled Gwent ac mae ein gwasanaethau wedi bod dan bwysau difrifol drwy’r penwythnos.

07/12/22
Lansir Ymgyrch #ByddwchYnGaredig gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

“Yn gofidio, yn teimlo cywilydd ac yn ofnus” - nid fel hyn fyddai unrhyw un eisiau i staff y GIG deimlo…

07/12/22
Dathlu Diwrnod Hawliau'r Iaith Gymraeg!

Heddiw, rydym yn cefnogi Diwrnod Hawliau’r Iaith Gymraeg, sy’n codi ymwybyddiaeth o’r hawliau sydd gan gleifion i ddefnyddio’r Gymraeg gyda ni..

06/12/22
Mae cymhlethdodau i haint Strep A yn parhau i fod yn brin, meddai arbenigwyr iechyd cyhoeddus

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn atgoffa rhieni bod achosion o haint streptococol grŵp A ymledol (iGAS) yn parhau'n brin yng Nghymru, a bod gan blant risg isel iawn o ddal y clefyd.