Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

28/01/20
Gwybodaeth Bwysig ynghylch Feddygfa Lansbury, Caerffili

Mae cleifion Meddygfa Lansbury, Caerffili, yn cael gwybod y bydd Dr Fakande yn ymddiswyddo o'i Gontract Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol o 30 Ebrill 2020. Fel Meddyg Teulu ar ei ben ei hun, mae'n ofynnol i Dr Fakande ddarparu cyfnod rhybudd o dri mis.

29/01/20
Beth yw eich barn ar gymryd Gwrthfiotigau?

Hoffai'r Bwrdd Iechyd wybod eich barn ar gymryd Gwrthfiotigau.

31/01/20
Y gymuned LHDT+ yng Nghymru yn cael eu gwahodd i rannu eu profiadau o'r GIG drwy farddoniaeth

Mae sefydliadau'r GIG ledled Cymru yn gofyn i'r gymuned LHDT+ (LGBT+) a'i chynghreiriaid roi eu profiadau o'r GIG mewn cerddi.

24/01/20
Diwrnod Santes Dwynwen Hapus!

Ar 25 Ionawr bob blwyddyn rydym yn dathlu Santes Dwynwen - Pennaeth Cariadon Cymru - fersiwn Cymru ei hun o Ddydd Sant Ffolant.

23/01/20
Ras Ffordd 8 Milltir Lliswerry


Ar Ddydd Sul 26ain Ionawr rhwng 11.30am ac 1pm bydd ras ffordd 8 milltir a fydd yn cychwyn ac yn gorffen yn Ysgol Uwchradd Lliswerry, Ffordd Nash, Casnewydd.

22/01/20
Gwybodaeth Bwysig ynglŷn â Chanolfan Iechyd Cae Teg, Cwmbran

Ddoe, derbyniodd Cleifion o Ganolfan Iechyd Cae Teg yng Nghwmbrân lythyr gan y Bwrdd Iechyd yn cadarnhau bod Dr Allen a Phartneriaid yn dymuno ymddiswyddo eu Contract Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol yn effeithiol o 30 ain Mehefin 2020.

15/01/20
Y mis prysuraf erioed ar gyfer yr Adrannau Brys

Profodd Adrannau Brys y Bwrdd Iechyd eu mis prysuraf erioed ym mis Rhagfyr.

15/01/20
Cyhoeddiad pwysig ynglŷn â Chanolfan Feddygol Brynmawr

Yn anffodus, yn dilyn cyngor Peiriannydd Strwythurol, bydd Canolfan Feddygol Brynmawr yn aros ar gau tan amser cinio Dydd Gwener er diogelwch cleifion a staff.

06/01/20
Ymgynghoriad Amcanion Cydraddoldeb Strategol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Rydym yn ymgynghori ar amcanion Cynllun Cydraddoldeb Strategol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a byddem yn croesawu eich sylwadau.

06/01/20
Tueddiadau Diet Enwogion i Osgoi 2020