Diwrnod Santes Dwynwen Hapus!

Ar 25 Ionawr bob blwyddyn rydym yn dathlu Sant Dwynwen - Pennaeth Cariadon Cymru - fersiwn Cymru ei hun o Ddydd Sant Ffolant.

Pan fyddwch chi'n dysgu mwy am y stori a'r fenyw y tu ôl iddi, ni allwch helpu ond syrthio mewn cariad â'n diwylliant cryf.

Beth am anfon cerdyn at rywun annwyl y Dydd Santes Dwynwen hwn? Fe allech chi hyd yn oed ysgrifennu neges Gymraeg y tu mewn!

Mae staff Ysbyty Aneurin Bevan yn dysgu sgil newydd trwy gofleidio diwylliant ein gwlad a dysgu Cymraeg gyda Choleg Gwent! Wrth i fwy o'n staff ehangu eu sgiliau iaith, byddwn yn gallu darparu mwy a mwy o wasanaethau dwyieithog i'n cleifion.

"Cenedl heb iaith yw cenedl heb galon" - Mae cenedl heb iaith yn genedl heb galon.