Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

30/03/20
Rhoddion Angenrheidiol i Gleifion yn Ein Hysbytai
<br>
<br>

Gan ein bod wedi gorfod atal pawb rhag ymweld â'n Hysbytai i gyfyngu ar ledaeniad Coronafeirws, mae llawer o'n cleifion bellach yn rhedeg allan o bethau ymolchi a dillad nos glân. Os hoffech gyfrannu, byddem yn ddiolchgar iawn am yr eitemau canlynol..

27/03/20
Gwybodaeth Bwysig ynghylch y Gwasanaeth Trawma ac Orthopedig yn ystod pandemig COVID-19
21/03/20
Agoriad Dros Dro Ysbyty Athrofaol Y Faenor Wrth Ymateb i Coronafeirws

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a Laing O'Rourke, rydym yn falch o gyhoeddi bod cynlluniau ar waith i alluogi agoriad rhannol a dros dro Ysbyty Athrofaol Y Faenor...

21/03/20
Cyfleoedd Gwirfoddoli Ffrind i Mi.

Os hoffech wirfoddoli neu os hoffech chi siarad â ni am wirfoddoli, cwblhewch y ffurflen gais hon...

20/03/20
Dim Ymweliad i Ysbyty Brenhinol Gwent

Er mwyn amddiffyn y cyhoedd, cleifion a'n staff, gwnaed y penderfyniad i atal pawb rhag ymweld ar bob ward yn Ysbyty Brenhinol Gwent.

20/03/20
Newid i Amseroedd Agor Uned Mân Anafiadau Ysbyty Ystrad Fawr

Oherwydd yr achos presennol o Coronavirus (COVID-19), bu'n rhaid i ni adolygu oriau agor yr Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Ystrad fawr.

17/03/20
Adleoli Mynedfa Haematoleg yn Ysbyty Brenhinol Gwent

Sylwch, oherwydd cau'r Fynedfa Bloc 3 yn Ysbyty Brenhinol Gwent, bydd angen i gleifion Haematoleg fynd i mewn trwy fynedfa arall.

16/03/20
Gwybodaeth Swyddogol Ddiweddaraf gan y Bwrdd Iechyd ar Coronavirus (COVID-19)

Gweler y wybodaeth diweddaraf, swyddogol gan y Bwrdd Iechyd ynglŷn â Choronafeirws (COVID-19) ..

 

16/03/20
Ydych chi'n teimlo'n anhwylus?

Rhowch gynnig ar Wiriwr Symptomau Ar-lein Galw Iechyd Cymru..

11/03/20
Stori Anghywir Ynghylch Ysbyty Neuadd Nevill ac Ysbyty Aneurin Bevan

Rydym yn ymwybodol o stori anghywir sy'n gylchredeg y bore yma ynghylch coronafeirws (COVID-19) a'r Adran Achosion Brys yn Ysbyty Nevill Hall ac Uned Mân Anafiadau Ysbyty Aneurin Bevan.

Gallwn gadarnhau bod ein holl wasanaethau ar agor, a byddem yn annog cleifion sydd angen defnyddio'r gwasanaethau hyn i'w ddefnyddio fel arfer.

02/03/20
Cynllun partneriaeth iaith wedi'i dreialu yng Ngwent i gynyddu sgiliau Iaith Gymraeg yn y gweithle
03/03/20
Digwyddiadau ar gyfer Siaradwyr a Dysgwyr Cymraeg trwy gydol mis Mawrth
02/03/20
Pris 'Alcohol Rhad' yng Nghymru i Gynyddu ar yr 2il o Fawrth 2020
<br>
<br>

Daw ddeddf newydd i rym heddiw yn gosod isafswm pris ar gyfer alcohol yng Nghymru.