Adleoli Mynedfa Haematoleg yn Ysbyty Brenhinol Gwent

Sylwch, oherwydd cau'r fynedfa Bloc 3 yn Ysbyty Brenhinol Gwent, bydd angen i gleifion Haematoleg fynd i mewn trwy fynedfa arall.

Cyfeiriwch at y canllawiau canlynol, ynghyd â'r map safle hwn o Ysbyty Brenhinol Gwent (yn y llun isod), i ddod o hyd i leoliadau newydd y mynedfeydd:

Ar gyfer Mynediad i Uned Achos Dydd Meddygol Haematoleg:

  1. Ewch trwy Fynedfa 1 (Lefel 1)
  2. Dilynwch yr arwyddion i'r Prif Lifftiau
  3. Allanfa i Lefel 3
  4. Ewch ar hyd y prif goridor a dilyn yr arwyddion i MDCU (Uned Achos Dydd Meddygol Haematoleg)

Ar gyfer Mynediad Haematoleg B6N

  1. Ewch i mewn trwy Lawfeddygaeth 'Maxillofacial' / Llawfeddygaeth y Geg / Orthodonteg (Lefel 2)
  2. Ewch ymlaen i ddiwedd y coridor i lifftiau
  3. Allanfa i Lefel 6
  4. Dilynwch yr arwyddion i B6N