Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

29/07/20
Apiau Hunanreoli GIG Cymru ar gyfer Asthma a COPD

Mae GIG Cymru wedi lansio tri Ap Hunanreoli newydd ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol a chleifion sy'n dioddef o Asthma a COPD.

30/07/20
GWYBODAETH BWYSIG: Newidiadau i'r cyfnod ynysu ar gyfer Covid-19 - Diweddarwyd 30 Gorffennaf 2020

O heddiw ymlaen (30 Gorffennaf) bydd yn rhaid i bobl sydd wedi profi'n bositif am Coronafeirws hunan-ynysu am 10 diwrnod yn lle 7 diwrnod. Mae'r cyfnod o 10 diwrnod yn cychwyn o'r diwrnod y mae symptomau'n cychwyn, neu os yw'n anghymesur o'r diwrnod y cymerir prawf. Fel o'r blaen, dylid trefnu prawf cyn pen 5 diwrnod ar ôl i'r symptomau ddechrau. Bydd hyn hefyd yn berthnasol i Weithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

22/07/20
Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru, yn talu teyrnged i staff y Bwrdd Iechyd

Y prynhawn yma (Dydd Mercher 22ain Gorffennaf), cafodd staff yn Ysbyty Brenhinol Gwent gyfle i gwrdd â Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru, wrth iddo ddiolch iddynt am eu gwaith anhygoel yn ystod Pandemig Covid-19.

21/07/20
Gwasanaeth Newydd y GIG yn Galluogi Pobl i Gofrestru ar Gyfer Astudiaethau Brechlyn COVID-19

Mae gwasanaeth GIG newydd wedi'i lansio ar 20fed Gorffennaf, gan helpu pobl ardraws y DU i gofrestru am wybodaeth am y treialon brechlyn COVID-19 newydd.

20/07/20
Sesiwn Holi ac Ateb Byw nesaf ar Facebook
17/07/20
Canllawiau Ymweld wedi'u diweddaru, o Ddydd Llun 20fed o Orffennaf 2020 ymlaen
16/07/20
Cymeradwywyd Strategaeth Ynni'r Bwrdd Iechyd

Yn ystod y degawd diwethaf, mae'r Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd cyson o ran lleihau'r defnydd o ynni ac Allyriadau Carbon...

15/07/20
Cefnogi Gofalwyr Ifanc/ Oedolion Ifanc
01/07/20
Cau ffordd penwythnos A465 rhwng Brynmawr a Gilwern

Sylwch bydd yr A465 rhwng Brynmawr a Gilwern ar gau ar y dyddiadau canlynol: rhwng 10fed-13eg Gorffennaf, 13eg-17eg Gorffennaf (dros nos) a 24ain-27ain Gorffennaf.

06/07/20
A yw Rhoi Yn Eich Gwaed?
06/07/20
Helpwch ni i gysylltu â chi
03/07/20
Byddwch yn ddiolchgar. Byddwch gyda'n gilydd. Byddwch Yna.
03/07/20
Ar Ddydd Sul, rydyn ni'n dweud Pen-blwydd Hapus mawr i'r GIG