Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

29/09/23
Newid Sut Rydym yn Darparu Gwasanaethau Cleifion Allanol

Mae Gwasanaethau Cleifion Allanol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn darparu gofal hanfodol i gleifion. Rydym yn cydnabod pan fyddwch angen mynediad at ein gofal, eich bod ei angen bryd hynny, yn hytrach nag yn ôl amserlen neu restr aros.

27/09/23
Y Bwrdd Iechyd yn Ymrwymo i Wneud Beth bynnag sydd ei angen i Helpu Cleifion i Gadael yr Ysbyty

Pan fydd claf yn ddigon iach i ddychwelyd adref, nid ysbyty yw'r lle gorau i wella. Ac eto, oherwydd anawsterau wrth ryddhau cleifion yn ôl i'r gymuned, mae mwy na 300 o bobl nad oes angen gofal ysbyty arnynt bellach yn treulio cyfnodau hir mewn gwelyau ysbyty ledled Gwent.

19/09/23
Gadewch i ni siarad am ddyfodol Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cymerwch ran mewn sgwrs am ddyfodol iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

18/09/23
Cofnodion Mamolaeth Digidol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
18/09/23
Wythnos Ymwybyddiaeth Cwympiadau 18-22 Medi 2023

Mae 'Wythnos Ymwybyddiaeth Cwympiadau' yn cynrychioli ymgyrch genedlaethol gyda'r nod o gynyddu ymwybyddiaeth o gwympiadau, hybu iechyd ac atal anafiadau .

18/09/23
Wythnos Ymwybyddiaeth Cymunedau Diogelach

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Cymunedau Diogelach gyntaf Cymru yn cael ei chynnal ar 18 – 22 Medi 2023.

18/09/23
Diwrnod Ffitrwydd Cenedlaethol 2023

Gall fod yn egnïol ar unrhyw oedran neu allu dod â manteision mawr i'ch bywyd.

08/09/23
Enwebeion Rownd Derfynol Gwobrau GIG Cymru 2023

Rydym wrth ein bodd bod cymaint o’n timau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau GIG Cymru eleni i gydnabod eu gwaith anhygoel ar draws ardal Gwent. Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn y seremoni wobrwyo ar 26 Hydref 2023 - pob lwc i bawb!

06/09/23
Bydd Clinig Iechyd Rhywiol yng Nghil-y-coed ar gau heddiw 06/09/23

Oherwydd amgylchiadau annisgwyl bydd ein Clinig Iechyd Rhywiol yng Nghil-y-coed ar gau heddiw 06/09/23.

Ffoniwch 01495 765065 i gael gwybodaeth am glinigau neu apwyntiadau amgen.

05/09/23
Diweddariad Atgyfnerthu Hydref Covid-19

Rydym am atgoffa pobl bod Covid-19 yn dal i gylchredeg ledled Cymru a’r ffordd orau i’ch diogelu chi a’r rhai o’ch cwmpas y Gaeaf hwn yw drwy atgyfnerthu’r hydref.