Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

28/02/24
Prosiect Dathlu #SEEN

Wythnos ma, yng Nghasnewydd, dangosodd artistiaid ystod o waith celf yn dathlu'r cyfraniadau a wnaed gan Bobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig ym maes gofal iechyd ledled Gwent. Mae Prosiect #Seen yn ymwneud â chynrychiolaeth sy'n tynnu sylw at 'eiconau' enwebedig gan staff y GIG.

28/02/24
Lansio arolwg ymchwil iechyd meddwl i rieni – cefnogwch Samaritans Cymru
23/02/24
Tîm Llwybr Gweithgareddau Anabledd Iechyd Cymru yn ennill Gwobr GIG Cymru!

Mae Tîm Llwybr Gweithgareddau Anabledd Iechyd Cymru gyfan wedi ennill gwobr yn y categori "Gwella Iechyd a Lles" yng Ngwobrau GIG Cymru!

Cyflwynwyd y wobr i'r tîm gan Judith Paget, Cyfarwyddwr Cyffredinol Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru.

By Feature news
16/02/24
Asesiad Strategol ar y Cyd Gwent
16/02/24
Diweddariad Pwysig ar Weithredu Streic Ddiwydiannol - 21ain, 22ain a 23ain Chwefror

Mae meddygon iau ar draws GIG Cymru yn gweithredu’n ddiwydiannol ar 21ain, 22ain 23ain o Chwefror 2024.

15/02/24
Hysbysiad Cyhoeddus - Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019

Hysbysiad yn unol ag Adran 24(3) y Ddeddf uchod.

13/02/24
Y Sgwrs Fawr: Profedigaeth

Ar ryw adeg yn ein bywydau, byddwn ni i gyd yn colli rhywun sy'n bwysig i ni. Mae sut rydym yn rheoli ein colled yn wahanol i bob person, ond bydd gennym ni i gyd rywbeth yn gyffredin……… galar .

12/02/24
Eich Dewisiadau Cyfathrebu

Rydym am eich hysbysu ein bod yn newid y cwmni a ddefnyddiwn i anfon negeseuon testun a gohebiaeth bapur drwy’r post.

Ar hyn o bryd mae trigolion y Bwrdd Iechyd yn derbyn negeseuon testun drwy’r porth cleifion o’r enw DrDoctor.

O 31 Mawrth 2024 ymlaen, byddwch yn derbyn apwyntiadau a negeseuon atgoffa drwy negeseuon testun gan Healthcare Communications. Byddwch yn parhau i dderbyn gohebiaeth bapur drwy’r post ac yn y dyfodol bydd gennych y dewis i dderbyn gohebiaeth yn ddigidol.

08/02/24
Cyhoeddiad Brechiadau Atgyfnerthu Gwanwyn Covid-19 2024
06/02/24
Wythnos Iechyd Meddwl Plant 2024

Mae’n Wythnos Iechyd Meddwl Plant, ac rydym am i rieni a theuluoedd wybod sut i ddechrau sgwrs am iechyd meddwl gyda’u plant a sut i’w cefnogi.

06/02/24
Yn ddewr ac yn rhydd o ganser, mae bachgen yn ei arddegau o Gasnewydd yn dathlu cefnogaeth y GIG flwyddyn ar ôl diagnosis

Bu Isabel Dockings, 17 oed o Gasnewydd, yn derbyn diagnosis o Sarcoma Ewing Metastatig, math prin o ganser yr asgwrn a oedd wedi lledaenu ar ben ei glun yn Ysbyty Athrofaol y Faenor. Mae hi bellach yn nodi blwyddyn ers iddi gael diagnosis ar 6 Chwefror 2023 a 3 mis heb ganser.

05/02/24
Y frech goch: Gwirio statws eich brechiad rhag y frech goch a threfnu apwyntiad brechlyn
05/02/24
'Canolfan Ragoriaeth' Canser y Fron o'r radd flaenaf yn Agor ei Drysau i Gleifion yng Ngwent

Heddiw, ar Ddydd Llun 5 Chwefror 2024, mae'r Uned Gofal y Fron newydd sbon yn Ysbyty Ystrad Fawr wedi croesawu cleifion Gwent am y tro cyntaf erioed.

01/02/24
Newidiadau i gael mynediad at brofion llif ochrol Covid-19 o 1 Chwefror
07/02/24
Dathlu Mis Hanes LHDTQ+!

Fel Bwrdd Iechyd, rydym yn cydnabod pwysigrwydd creu diwylliant sefydliadol lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn, gan gynnwys cydweithwyr LGBTQ+.