Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

23/07/21
Derbyniadau Uniongyrchol i Ysbytai Cymunedol

O 26 Gorffennaf 2021, bydd cyfle i rai cleifion ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan gael eu derbyn i ysbyty cymunedol yn hytrach nag un o'n hysbytai cyffredinol, uwch, lleol.

28/07/21
Datblygiad Canolfan Iechyd Newydd yn Llanbradach

Ddydd Gwener 16eg Gorffennaf 2021, trosglwyddwyd Canolfan Iechyd Llanbradach newydd yn swyddogol gan y datblygwr, Apollo a'r contractwr, Jehu i Ganolfan Feddygol Aber a The Village Surgery.

30/07/21
Datganiad Ymweld ag Ysbyty

Rydym yn gwerthfawrogi pa mor bwysig yw hi i gleifion a'u hanwyliaid weld ei gilydd wrth iddynt dderbyn gofal.

30/07/21
Cyfarfod Bwrdd Cyhoeddus a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Ar ddydd Mercher 28fed o Orffennaf, cynhaliwyd ein Cyfarfod y Bwrdd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) ar gyfer 2020/21 - sef blwyddyn anhygoel i ni i gyd.

30/07/21
Diweddariad Llywodraeth Cymru: Newidiadau i hunan-ynysu ar gyfer oedolion sydd wedi'u brechu'n llawn

Ni fydd yn rhaid i bob oedolyn sydd wedi cael ei frechu’n llawn hunan-ynysu mwyach os cânt eu hadnabod fel cysylltiadau agos â rhywun â choronafirws o 7fed o Awst, cadarnhaodd Prif Weinidog Cymru heddiw.

26/07/21
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) - Dydd Mercher 28 Gorffennaf 2021 am 3yp

Fe'ch gwahoddir i ddod i'n Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) ddydd Mercher 28 Gorffennaf 2021 am 3yp.

23/07/21
Astudiaeth Sgrinio Canser yng Ngorllewin Casnewydd

Mae NCN Casnewydd a Phrifysgol De Cymru yn edrych i recriwtio pobl sy'n gymwys ar gyfer un o'r rhaglenni sgrinio canser (Sgrinio'r Fron, Coluddyn a Serfigol).

23/07/21
Brechu Covid - A ydych chi'n cael eich pen-blwydd yn 18 oed yn ystod y 12 wythnos nesaf?

Yn dilyn cyhoeddiad gan y JCVI yn gynharach yn yr wythnos, mae'r unigolion hynny a fydd yn cael eu pen-blwydd yn 18 oed cyn pen y deuddeg wythnos nesaf yn gymwys i gael cynnig y brechlyn COVID-19.

23/07/21
Rhybudd Cau Ffordd
20/07/21
JCVI yn cyhoeddi cyngor ar frechu plant a phobl ifanc yn erbyn COVID-19

Mae JCVI yn cyhoeddi cyngor ar frechu COVID-19 ar gyfer plant a phobl ifanc.

Yn dilyn y cyhoeddiad ac argymhellion diweddar gan y Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio ynghylch cymeradwyo brechu COVID-19 ar gyfer y rhai rhwng 12 a 17 oed, bydd y rhai sydd â risg uwch o ddal COVID-19, a phawb o fewn deuddeg wythnos i droi’n 18 oed bellach yn gymwys i dderbyn y brechlyn.

21/07/21
Cwrs GIG Ar-lein Am Ddim 'Bywyd ACTif' Ar Gael i Wella Lles Meddyliol

Mae blwyddyn wedi mynd heibio ers i Gwelliant Cymru (Iechyd Cyhoeddus Cymru) greu cwrs fideo hunangymorth rhad ac am ddim ar-lein i bawb yng Nghymru dros 16 mlwydd oed. Mae’r cwrs Bywyd ACTif wedi helpu pobl i gymryd mwy o reolaeth fel bod bywyd o ddydd i ddydd yn llai o straen ac yn fwy o hwyl.

19/07/21
Partneriaid yng Ngwent yn Lansio Prosiect 'Cludiant at Iechyd'

Mae prosiect newydd wedi'i sefydlu i gefnogi trafnidiaeth gymunedol i ysbytai ac adeiladau eraill y GIG ar draws ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

15/07/21
Mynychu Unrhyw Le - Dweud eich dweud ar ymgynghori fideo

Dyma gyfle i ddweud eich dweud am ymgynghori fideo.

Mae TEC Cymru eisiau clywed gan ddefnyddwyr Attend Anywhere yn GIG Cymru.

15/07/21
Oriau Llai ar gyfer llinell Canolfan Archebu Brechu Torfol
14/07/21
Clinigau Cerdded i Mewn Brechu Covid-19

Byddwn yn cynnal clinigau brechu galw heibio yn ein Clinigau Brechu Torfol ar Ddydd Sul 18 Gorffennaf a Dydd Sadwrn 24 Gorffennaf.

14/07/21
Anogir oedolion â symptomau Covid-19 i ymuno â threial triniaethau i wella gartref

Mae trigolion ledled Cymru sydd â symptomau Covid-19 yn cael eu hannog i ymuno â threial mwyaf y byd o driniaethau gartref i atal dirywiad o’r coronafeirws.

12/07/21
Newidiadau i Ymweld ag Ysbyty / Ward (Gorffennaf 2021)

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cydnabod yn llawn bod ymwelwyr yn hanfodol i les cleifion ac rydym wedi ymrwymo i ddod o hyd i ffyrdd o leddfu cyfyngiadau ymweld yn y ffordd fwyaf diogel posibl.

09/07/21
Sesiwn Holi ac Ateb Sir Fynwy - Sut mae'r pandemig COVID wedi effeithio arnoch chi

Sut rydych wedi delio? Beth sydd wedi bod yn ddefnyddiol? Oes unrhyw wybodaeth neu cefnogaeth parhaol fu chi angen?

06/07/21
Hysbysiad Diogelwch CPAP / BiPAP

Er sylw holl gleifion Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan sy'n defnyddio peiriannau CPAP neu BiPAP gartref-

05/07/21
Os ydych chi'n ysmygu ac yn ymweld â phobl yn yr ysbyty, cofiwch ...

Mae holl Ysbytai Prifysgol Aneurin Bevan yn Ddi-Fwg. Mae'n anghyfreithlon ysmygu ar dir yr ysbyty a gallai unrhyw un sy'n ysmygu mewn ardaloedd di-fwg gael dirwy o £ 100.