Neidio i'r prif gynnwy

Rydyn ni wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Canser Moondance!

Dydd Mercher 16 Mai 2024

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod ein timau ac aelodau o staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Canser Moondance eleni i gydnabod eu gwaith anhygoel i wella gwasanaethau canser ar draws ardal Gwent.

 

Nod Gwobrau Canser Moondance yw dathlu a thynnu sylw at unigolion a thimau ar draws GIG Cymru a’i bartneriaid sy’n darparu, yn arwain ac yn arloesi gwasanaethau canser.

Mae dros 110 o enwebiadau wedi’u rhoi ar y rhestr fer i lawr i 55 o sefydliadau, timau ac unigolion ar draws 10 categori mewn meysydd gan gynnwys canfod a diagnosis cynnar, profiad y claf a thriniaeth canser.

Un o'r timau hynny a gyrhaeddodd y rhestr fer oedd tîm Uned y Fron, lle cafodd Mr. Michael Rees, Llawfeddyg Ymgynghorol y Fron, ei enwebu'n unigol hefyd yn y categori Rhagoriaeth.

 

Dyma’r enwebeion o’n Bwrdd Iechyd ar gyfer Gwobrau Canser Moondance eleni:

Cyflawniad: Cyfranogiad at y claf a'r cyhoedd

Datblygu Uned y Fron yn Ysbyty Ystrad Fawr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Arloesi a Gwella: Gweithlu Canser

Gwasanaeth Carsinoma Hepatogellog Rhanbarthol ar gyfer De Cymru

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

 

Arloesi a Gwella: Gweithio gyda Diwydiant a'r 3ydd Sector

QuicDNA

Gwasanaeth Genomeg Feddygol Cymru Gyfan, Amgen, Illumina, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Canolfan Ganser Felindre, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Prifysgol Caerdydd, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Gofal Canser Tenovus, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Cronfa Genomeg Teulu Maxwell

 

Rhagoriaeth: Meddygol

Mr. Michael Rees, Llawfeddyg y Fron Ymgynghorol.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn noson wobrwyo a dathlu arbennig nos Iau 13 Mehefin, ac mae rhestr lawn o'r enwebeion i'w gweld ar wefan Moondance Cancer Cymru . Pob lwc i bawb!