Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

 

29/04/24
Wythnos Ymwybyddiaeth Methiant y Galon 2024

Nid yw methiant y galon yn golygu bod eich calon wedi rhoi'r gorau i weithio, mae'n golygu nad yw'r galon yn gallu pwmpio gwaed ac ocsigen o amgylch y corff yn iawn. Mae'n digwydd fel arfer oherwydd bod y galon wedi mynd yn rhy wan neu anystwyth. Mae'n golygu bod angen rhywfaint o gymorth arno i'w helpu i weithio'n well. Mae methiant y galon yn gyflwr hirdymor sy'n tueddu i waethygu'n raddol dros amser. Fel arfer ni ellir ei wella, ond yn aml gellir rheoli'r symptomau am flynyddoedd lawer.

26/04/24
Preswylydd Gwent yn Goresgyn Rhwystrau Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth i Ddilyn Uchelgeisiau Gyrfa

Ar ôl clywed dro ar ôl tro bod ei Syndrom Asperger, nam ar y golwg a'r clyw yn golygu na allai byth weithio mewn swyddfa, gwnaeth Alys Key penderfynu i brofi eu bod yn anghywir. Nawr, ar ôl cwblhau lleoliad profiad gwaith chwe mis gyda’r Tîm Profiad ac Ymglymiad y Claf ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, mae Alys wedi sylweddoli bod ei uchelgais gyrfa o gael swydd ym maes gweinyddiaeth ymhell o fewn ei gafael.

26/04/24
Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd yn annog rhieni i wirio statws MMR plant wrth i achosion o'r Frech Goch godi yng Ngwent.
25/04/24
Dathlu Wythnos Genedlaethol Profiad Gwaith

Fel rhan o Wythnos Genedlaethol Profiad Gwaith eleni, a gynhelir rhwng 22 a 26 Ebrill, rydym yn dathlu ac yn codi ymwybyddiaeth o'n cynnig Profiad Gwaith yma ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

19/04/24
Canolfan Radiotherapi Lloeren Felindre yn Dod at ei Gilydd yn Ysbyty Nevill Hall

Bu'r gwaith adeiladu wedi hen ddechrau ar y Ganolfan Radiotherapi Lloeren newydd sbon yn Ysbyty Nevill Hall yn y Fenni, gyda thu allan yr adeilad bellach i'w weld yn glir ar safle Nevill Hall.

05/04/24
Achos a Gadarnhawyd o'r Frech Goch yng Ngwent
02/04/24
Tîm Patholeg Gellol yn Gwella Cyflymder Prosesu Samplau Canser